Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

UISG

uisg

Nasza Przełożona Generalna Siostra Izabela Świerad uczestniczyła w XIX międzynarodowym zebraniu Unii Przełożonych Generalnych (UISG) w Rzymie. Ponad osiemset Sióstr z 75 krajów wzięło udział w tym ważnym dla osób konsekrowanych spotkaniu, odbywającym się co trzy lata. Podczas obrad uczestniczki przestudiowały i przeanalizowały obecne wydarzenia w życiu zakonnym na poziomie międzynarodowym. Siostry podjęły również dyskusję na temat misji zgromadzeń w kościele i w świecie.

 

Hasłem przewodnim tegorocznego zebrania była “Służba przełożonych według Ewangelii”.

Spotkanie dla tak licznej grupy było bardzo dobrze zorganizowane i przygotowane. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali istotne i ważne dla osób konsekrowanych tematy w sposób bardzo jasny, precyzyjny i inspirujący. Pośród zebranych panowała radosna atmosfera oraz duch jedności, a praca przebiegała w atmosferze otwartości i dialogu. Podczas trwania obrad przełożone generalne zostały także zaszczycone obecnością Ks. Kardynała Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Jego Eminencją João Cardinal Bráz de Aviz.

Uwieńczeniem międzynarodowego zebrania Przełożonych Generalnych było spotkanie sióstr się z Ojcem Świętym na prywatnej Audiencji w Auli Pawła VI, gdzie Papież Franciszek skierował do uczestniczek specjalne przesłanie.

 

 

Każdy dzień był na bieżąco relacjonowany za pomocą internetu www. uisg.

Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje dla S. Izabeli Świerad, w związku z wyborem do Zarządu Unii Przełożonych Generalnych (UISG) w Rzymie.

Categories