Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ZAK-Linki

Nasze Prowincje

Siostry Misjonarki Pallotynki Niemcy Siostry Misjonarki Pallotynki Belize Siostry Misjonarki Pallotynki Indie, Dom dla Starszych Nishkalanka Siostry Misjonarki Pallotynki Anglia i Tanzania Siostry Misjonarki Pallotynki

Wspólnoty pallotyńskie

Istnieją trzy wspólnoty założone przez św. Wincentego Pallottiego W i dla Zjednoczenia (por. Statuty Generalne ZAK). Oprócz nas, Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, są to: Stowarzyszenie

ZAK międzynarodowy

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – Rzym: http://www.unionofcatholicapostolate.com/ Catholic Apostolate Center – USA: http://www.catholicapostolatecenter.org/ Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego: https://www.zjednoczenieapostolstwakatolickiego.pl/ UAC – India: http://www.pallottiinstitute.in/#/

Instytuty Pallottiego

„Apostolato Universale„, magazyn Instytutu Pallottiego Rzym Instytut Pallottiego Niemcy Instytut Pallottiego Polska Instytut Pallottiego Indie Instytut Pallottiego Argentyna

Nasze Prowincje

Siostry Misjonarki Pallotynki Niemcy Siostry Misjonarki Pallotynki Belize Siostry Misjonarki Pallotynki Indie, Dom dla Starszych Nishkalanka Siostry Misjonarki Pallotynki Anglia i Tanzania Siostry Misjonarki Pallotynki

Wspólnoty pallotyńskie

Istnieją trzy wspólnoty założone przez św. Wincentego Pallottiego W i dla Zjednoczenia (por. Statuty Generalne ZAK). Oprócz nas, Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, są to: Stowarzyszenie

ZAK międzynarodowy

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – Rzym: http://www.unionofcatholicapostolate.com/ Catholic Apostolate Center – USA: http://www.catholicapostolatecenter.org/ Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego: https://www.zjednoczenieapostolstwakatolickiego.pl/ UAC – India: http://www.pallottiinstitute.in/#/

Instytuty Pallottiego

„Apostolato Universale„, magazyn Instytutu Pallottiego Rzym Instytut Pallottiego Niemcy Instytut Pallottiego Polska Instytut Pallottiego Indie Instytut Pallottiego Argentyna

Categories