Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kalendarz Adwentowy 2022

Sobota, 24 grudnia – Wigilia

Ewangelia na Mszy św. wigilijnej (Łk 2, 1-14)  W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się

Piątek, 23 grudnia 2022

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Czwartek, 22 grudnia 2022

Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto

Środa, 21 grudnia 2022

„Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa”.  Łk 1,38 Maryja poddaje wszystko Panu. Poddała swoją wolę woli Bożej w Nazarecie. „Oto

Wtorek, 20 grudnia 2022

O Kluczu Dawida I Berło domu Izraela, Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz, a nikt nie otworzy; przyjdź i wyprowadź z więzienia

Poniedziałek, 19 grudnia 2022

Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3   Adwent to czas oczekiwania, tęsknoty, nadziei na coraz więcej Boga w moim życiu. Oznacza to ciągłą

Sobota, 17 grudnia 2022

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Łk 1,39 Maryja wyruszyła – zerwała się

Piątek, 16 grudnia 2022

PAN, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, będzie milczeć (w hebrajskiej wersji) w swojej miłości, wzniesie okrzyk radości.

Czwartek, 15 grudnia 2022

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Flp 3,20 Tego właśnie się spodziewamy, gdyż jeśli nie mamy

Sobota, 24 grudnia – Wigilia

Ewangelia na Mszy św. wigilijnej (Łk 2, 1-14)  W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się

Piątek, 23 grudnia 2022

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Czwartek, 22 grudnia 2022

Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto

Środa, 21 grudnia 2022

„Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa”.  Łk 1,38 Maryja poddaje wszystko Panu. Poddała swoją wolę woli Bożej w Nazarecie. „Oto

Wtorek, 20 grudnia 2022

O Kluczu Dawida I Berło domu Izraela, Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz, a nikt nie otworzy; przyjdź i wyprowadź z więzienia

Poniedziałek, 19 grudnia 2022

Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3   Adwent to czas oczekiwania, tęsknoty, nadziei na coraz więcej Boga w moim życiu. Oznacza to ciągłą

Sobota, 17 grudnia 2022

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Łk 1,39 Maryja wyruszyła – zerwała się

Piątek, 16 grudnia 2022

PAN, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, będzie milczeć (w hebrajskiej wersji) w swojej miłości, wzniesie okrzyk radości.

Czwartek, 15 grudnia 2022

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Flp 3,20 Tego właśnie się spodziewamy, gdyż jeśli nie mamy

Categories