Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kim jesteśmy

Jesteśmy od św. Wincentego Pallottiego, pasjonata sprawy Bożej, niezmordowanego w inspirowaniu każdego napotkanego człowieka, by włączył się w misję apostolską Kościoła: w skali mikro – w swoim najbliższym otoczeniu, i w skali makro – idąc na cały świat, jeśli taka wola Boża. Każdy człowiek dla Pallottiego był bogactwem darów Boga, talentów, osobistych uzdolnień, szczególnych obdarowań Bożych, jak np. choroba lub kalectwo, też do wykorzystania apostolskiego.

Św. Wincenty Pallotti, mal. S.Julitta Gołębiowska SAC

My się też wywodzimy z tego nurtu. Nasze początki sięgają Rzymu, 1838 r., kiedy to Pallotti, w szczytowym okresie swojej aktywności, rozpoczął bardzo ścisłą współpracę m.in. z grupą niewiast działających charytatywnie. Z nich to ukonstytuowała się pierwsza wspólnota Sióstr Pallotynek Rzymskich.

Pragnienie Pallottiego, by rozkrzewiać wiarę także w krajach misyjnych, ziściło się dopiero po jego śmierci, kiedy to po powstaniu Międzynarodowego Kolegium Misyjnego w Rzymie w 1891 r. pallotynki wyruszyły w świat: najpierw do Kamerunu, potem do Niemiec do Limburga, gdzie z czasem na skutek różnych powikłań historycznych powstała główna siedziba misyjnej gałęzi Sióstr Pallotynek (aktualnie mieści się w Rzymie). Apostolska gorliwość sióstr z Niemiec zawiodła je do Anglii, USA, Belize, Afryki Płd., Szwajcarii i Polski, a później do Brazylii. Siostry z Polski zapoczątkowały misję w Rwandzie, Kongo, reaktywowały naszą obecność w Kamerunie, a także ewangelizują na Ukrainie, Białorusi, w Rosji i na Słowacji. Siostry z Anglii utworzyły misję w Tanzanii. Generalat z Rzymu towarzyszył od samego początku aż do pełnego usamodzielnienia się misji w Indiach. Siostry Pallotynki pracują także we Włoszech i Francji, w Zambii i Ugandzie.

Nasza wizytówka: Jesteśmy Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, międzynarodowym instytutem apostolskim na prawie papieskim, którego konstytucyjnym celem jest: „/…/ dla większej chwały Bożej ożywiać, pogłębiać i rozszerzać wiarę, wzmacniać nadzieję i zapalać miłość między ludźmi. Chcemy wśród chrześcijan budzić świadomość ich apostolskiego powołania i przyczyniać się do tego, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz”. (ZŻ, 10) „Według zalecenia Pallottiego, szczególne naśladowanie Jezusa jest podstawą naszego Zgromadzenia, a Ewangelia jest naszą regułą”. (ZŻ, 15) „Zgromadzenie nasze po to jest powołane, aby w szczególny sposób brać udział w apostolskim posłannictwie Kościoła”. (ZŻ, 18) „Duch miłości, pokory i służby, prostoty i cierpliwości, miłosierdzia i radości serca – to szczególne cech naszej pallotyńskiej duchowości”. (ZŻ, 16).

Zakamarki tej strony internetowej powiedzą o nas więcej: jakie jesteśmy, gdzie nas można spotkać, czym żyjemy, o kogo się troszczymy, kim jest dla nas Chrystus, jak to jest żyć w obecnych czasach powołaniem i wcale nie być z tego powodu nieszczęśliwą i wyobcowaną, jak to jest żyć i patrzeć na świat z perspektywy Bożej, jak się to wszystko ma do dewizy życiowej św. Wincentego Pallottiego: „Wszystko na nieskończoną chwałę Bożą. Wszystko dla zniszczenia grzechu. Wszystko dla zbawienia dusz”.

Categories