Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Różnorodność i inkulturacja -Warsztaty-

Pod koniec stycznia Międzynarodowa Konferencja Przełożonych Generalnych (UISG) zorganizowała specjalny program formacyjny dotyczący interkulturowości. Dwutygodniowe warsztaty odbyły się w siedzibie Konferencji w Rzymie. Celem programu była pomoc Zgromadzeniom zakonnym w zintegrowaniu ich różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej oraz pełniejszej ekspresji i doświadczenia wzajemnej wymiany zarówno wewnątrz wspólnoty jak i w działalności duszpasterskiej, apostolskiej i misyjnej.

 

Warsztaty miały również na celu przygotowanie czteroosobowego zespołu dla danego Zgromadzenia, który pełniłby rolę swego rodzaju katalizatora, źródła i przewodnika w procesie interkulturacji zarówno we własnych wspólnotach jak i innych Zgromadzeniach. W programie wzięło udział 180 sióstr z 45 Zgromadzeń: 23% stanowiła Afryka, 23% Azja, 21% Europa, 20% Ameryka Południowa, 10% Ameryka Północna i 3% Oceania. Nasze Zgromadzenie reprezentowały 4 Siostry: s. Izabela Świerad (Polska), s. Josephina D’Souza (Indie), s. Mary McNulty (Irlandia) i s. Marie Claire Mukeshimana (Rwanda).

IMG 20190121 104730

IMG 20190128 153050

Podczas warsztatów uczestnicy wchodząc w interakcje poprzez konfrontację różnych kultur i krajów swego pochodzenia, mieli okazję zrozumieć, że dar zróżnicowanych kulturowo wspólnot nie zawsze jest należycie uznawany i doceniany. Często brak informacji, wiedzy i prawidłowego zrozumienia przysłania bogactwo i piękno różnorodności w jedności, zarówno we wspólnotach zakonnych, jak i w Kościele.

IMG 20190201 104934

Zgromadzenia zakonne mogą odpowiadać na wyzwania interkulturowości na różnych poziomach: na poziomie formacji, w życiu wspólnotowym, podejmowanej posłudze, sprawowaniu odpowiedzialności i zarządzania. Ważne jest, aby osoby konsekrowane w międzynarodowości uznały i odnalazły na nowo własną tożsamość jako członki jednego międzykulturowego Ciała Chrystusa, Kościoła. Pozwoli to słuchać siebie nawzajem i razem przygotowywać plany, zadania apostolskie, oraz korzystać z różnorodności naszych talentów i kultur.

51391272 2230896367175210 4569648600816025600 n

IMG 20190201 153009

Kluczowym elementem w procesie interkulturowości i wyzwań związanych z kulturową transformacją Zgromadzeń jest conversion – nawrócenie. Proces, którego już jesteśmy uczestnikami daje także okazję przekształcania oblicza życia zakonnego na całym świecie. Celem jest odrodzenie wizji i wierna realizacja charyzmatu każdego Zgromadzenia zgodnie z aktualnymi potrzebami. Jest to także realizacja prorockiego wymiaru życia konsekrowanego dla Kościoła i świata. Tworząc międzynarodowe i międzykulturowe wspólnoty osoby konsekrowane dają współczesnemu społeczeństwu świadectwo osobistego nawrócenia, przemiany i radości z różnorodności.

cg/mps

Categories