Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spotkanie z CSAC

Dzień modlitwy w Grottaferrata

Zarządy Generalne Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC) i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC) spotkały się w Grottaferrata w dawnym domu nowicjatu „CENACOLO”, by przeżyć dzień wspólnej

Spotkanie dwóch Zarządów Generalnych

Rano, 29 kwietnia 2022 r., nowy Zarząd Generalny spotkał się po raz pierwszy z Zarządem Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC). Przełożona Generalna, s. Josephina D’Souza SAC,

Rzymska Epifania

Pandemia nie zatrzymała nas w celebracji Uroczystości Epifanii, choć niestety w mocno ograniczonym gronie niż zwykle. Świętowanie rozpoczęłyśmy I nieszporami w kaplicy domu generalnego, kolędowaniem

RADOŚĆ SPOTKANIA

8 października w naszym domu generalnym (Sióstr Pallotynek Misjonarek) odbyło się drugie w tym roku spotkanie dwóch Zarządów Generalnych naszych siostrzanych Pallotyńskich Zgromadzeń. Pierwsze spotkanie

Spotkanie Zarządów Generalnych

19 stycznia 2020 r., w naszym domu generalnym odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie dwóch Zarządów Generalnych naszych siostrzanych Zgromadzeń. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą,

W DRODZE KU JEDNOŚCI

W drodze ku jedności Boże Ojcze, Miłości Nieskończona My Siostry Pallotynki stajemy dzisiaj przed Tobą, by słuchać pragnień Twojego Najświętszego Serca. W świecie, który wciąż

Z Wieczernika do świata

W dniach od 15 lipca do 10 sierpnia Siostry Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki Rzymskie, CSAC) przeżywały XXVI Kapitułę Generalną pod hasłem: Z Wieczernika do świata: Przemienione

Dzień modlitwy w Grottaferrata

Zarządy Generalne Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC) i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC) spotkały się w Grottaferrata w dawnym domu nowicjatu „CENACOLO”, by przeżyć dzień wspólnej

Spotkanie dwóch Zarządów Generalnych

Rano, 29 kwietnia 2022 r., nowy Zarząd Generalny spotkał się po raz pierwszy z Zarządem Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC). Przełożona Generalna, s. Josephina D’Souza SAC,

Rzymska Epifania

Pandemia nie zatrzymała nas w celebracji Uroczystości Epifanii, choć niestety w mocno ograniczonym gronie niż zwykle. Świętowanie rozpoczęłyśmy I nieszporami w kaplicy domu generalnego, kolędowaniem

RADOŚĆ SPOTKANIA

8 października w naszym domu generalnym (Sióstr Pallotynek Misjonarek) odbyło się drugie w tym roku spotkanie dwóch Zarządów Generalnych naszych siostrzanych Pallotyńskich Zgromadzeń. Pierwsze spotkanie

Spotkanie Zarządów Generalnych

19 stycznia 2020 r., w naszym domu generalnym odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie dwóch Zarządów Generalnych naszych siostrzanych Zgromadzeń. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą,

W DRODZE KU JEDNOŚCI

W drodze ku jedności Boże Ojcze, Miłości Nieskończona My Siostry Pallotynki stajemy dzisiaj przed Tobą, by słuchać pragnień Twojego Najświętszego Serca. W świecie, który wciąż

Z Wieczernika do świata

W dniach od 15 lipca do 10 sierpnia Siostry Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki Rzymskie, CSAC) przeżywały XXVI Kapitułę Generalną pod hasłem: Z Wieczernika do świata: Przemienione

Categories