Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spotkanie z CSAC

Dzień modlitwy w Grottaferrata

Zarządy Generalne Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC) i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC) spotkały się w Grottaferrata w dawnym domu nowicjatu „CENACOLO”, by przeżyć dzień wspólnej

Spotkanie dwóch Zarządów Generalnych

Rano, 29 kwietnia 2022 r., nowy Zarząd Generalny spotkał się po raz pierwszy z Zarządem Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC). Przełożona Generalna, s. Josephina D’Souza SAC,

Rzymska Epifania

Pandemia nie zatrzymała nas w celebracji Uroczystości Epifanii, choć niestety w mocno ograniczonym gronie niż zwykle. Świętowanie rozpoczęłyśmy I nieszporami w kaplicy domu generalnego, kolędowaniem

Dzień modlitwy w Grottaferrata

Zarządy Generalne Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC) i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC) spotkały się w Grottaferrata w dawnym domu nowicjatu „CENACOLO”, by przeżyć dzień wspólnej

Spotkanie dwóch Zarządów Generalnych

Rano, 29 kwietnia 2022 r., nowy Zarząd Generalny spotkał się po raz pierwszy z Zarządem Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC). Przełożona Generalna, s. Josephina D’Souza SAC,

Rzymska Epifania

Pandemia nie zatrzymała nas w celebracji Uroczystości Epifanii, choć niestety w mocno ograniczonym gronie niż zwykle. Świętowanie rozpoczęłyśmy I nieszporami w kaplicy domu generalnego, kolędowaniem

Categories