Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spotkanie z CSAC

Święto Narodzin Sióstr Pallotynek

„Duch Pański napełnił okrąg ziemi, a ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę”. Antyfona na wejście Niedzieli Zesłania Ducha Świętego potwierdza, że Kościół upamiętnia tego

Dzień modlitwy w Grottaferrata

Zarządy Generalne Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC) i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC) spotkały się w Grottaferrata w dawnym domu nowicjatu „CENACOLO”, by przeżyć dzień wspólnej

Spotkanie dwóch Zarządów Generalnych

Rano, 29 kwietnia 2022 r., nowy Zarząd Generalny spotkał się po raz pierwszy z Zarządem Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC). Przełożona Generalna, s. Josephina D’Souza SAC,

Święto Narodzin Sióstr Pallotynek

„Duch Pański napełnił okrąg ziemi, a ten, który ogarnia wszystko, zna każdą mowę”. Antyfona na wejście Niedzieli Zesłania Ducha Świętego potwierdza, że Kościół upamiętnia tego

Dzień modlitwy w Grottaferrata

Zarządy Generalne Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC) i Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC) spotkały się w Grottaferrata w dawnym domu nowicjatu „CENACOLO”, by przeżyć dzień wspólnej

Spotkanie dwóch Zarządów Generalnych

Rano, 29 kwietnia 2022 r., nowy Zarząd Generalny spotkał się po raz pierwszy z Zarządem Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC). Przełożona Generalna, s. Josephina D’Souza SAC,

Categories