Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nasz założyciel

Charyzmat św. Wincentego Pallottiego

Wobec narastających wokół wiary problemów, którymi Kościół w jego czasach musiał się zająć i wobec poszerzenia się zadań związanych z głoszeniem Ewangelii w krajach misyjnych,

Słowa klucze duchowości pallotyńskiej

* Bóg Miłość Nieskończona * Bóg Miłosierdzie Nieskończone * Jedna owczarnia i jeden Pasterz * Apostoł Ojca Przedwiecznego * Maryja Królowa Apostołów * Wieczernik Jerozolimski

Nasz założyciel – św. Wincenty Pallotti

Rzym, lata 1795-1850 – to czas Wincentego Pallottiego. Dzisiaj o takim człowieku powiedziałoby się: człowiek instytucja, nietuzinkowa osobowość, lider. Pallotti – niezmordowany apostoł Rzymu –

Charyzmat św. Wincentego Pallottiego

Wobec narastających wokół wiary problemów, którymi Kościół w jego czasach musiał się zająć i wobec poszerzenia się zadań związanych z głoszeniem Ewangelii w krajach misyjnych,

Słowa klucze duchowości pallotyńskiej

* Bóg Miłość Nieskończona * Bóg Miłosierdzie Nieskończone * Jedna owczarnia i jeden Pasterz * Apostoł Ojca Przedwiecznego * Maryja Królowa Apostołów * Wieczernik Jerozolimski

Nasz założyciel – św. Wincenty Pallotti

Rzym, lata 1795-1850 – to czas Wincentego Pallottiego. Dzisiaj o takim człowieku powiedziałoby się: człowiek instytucja, nietuzinkowa osobowość, lider. Pallotti – niezmordowany apostoł Rzymu –

Categories