Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tanzania 1990

Początki naszej misji w Tanzanii

Utworzenie misji Sióstr Pallotynek w Tanzanii było najważniejszym wydarzeniem w historii Sióstr Pallotynek Misjonarek Prowincji Angielskiej. Przez wiele lat Księża Pallotyni z Prowincji Irlandzkiej zapraszali

Początki naszej misji w Tanzanii

Utworzenie misji Sióstr Pallotynek w Tanzanii było najważniejszym wydarzeniem w historii Sióstr Pallotynek Misjonarek Prowincji Angielskiej. Przez wiele lat Księża Pallotyni z Prowincji Irlandzkiej zapraszali

Categories