Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

XXII Zebranie Plenarne Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, Rzym

W dniu 6 maja 2022 r. zakończyło się pięciodniowe plenum Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych żeńskich zgromadzeń zakonnych z całego świata.  W obradach plenarnych uczestniczyło 520 sióstr osobiście i 200 przez internet.  Temat: Przyjęcie wrażliwości na drodze synodalnej, podobnie jak inne teologiczne treści potwierdzają zaangażowanie przełożonych w proces synodalności i podjęcie drogi wrażliwości, która jest niezbędna dla odnowy Kościoła, życia zakonnego i naszych własnych zgromadzeń.

UISG table group

foto: Sr. Josephina D’Souza SAC

S. Josephina D’ Souza, nasza przełożona generalna, wzięła udział w tym wydarzeniu mającym miejsce w hotelu Ergife w Rzymie. Sesja plenarna przyniosła silne poczucie komunii i więzi między przełożonymi zgromadzeń. Wszystkie uczestniczki stwierdziły, że potrzebują więcej czasu, aby szczegółowo przestudiować podjęty temat. Niemniej jednak, pojawiło się wyraźne wezwanie do przesunięcia paradygmatu w podejściu do przełożeństwa – do transformacji, nie jedynie zmiany. W przesunięciu chodzi o to, by okazywać wiecej szacunku, bardziej integrować i mieć mniej hierarchiczne podejście.

UISGaudience

foto: Sr. Josephina D’Souza SAC

Przełożone spotkały się z papieżem Franciszkiem w Auli Pawła VI na rozmowie przy stole. Zwrócił on uwagę kierujących zgromadzeniami na proces synodalności, który jest sposobem na potwierdzenie pierwotnych intencji założycieli zgromadzeń zakonnych, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb szybko zmieniającego się świata. Na zakończenie wszystkie uczestniczki wspólnie podjęły zobowiązanie, które brzmi: „Zobowiązuję się do przeżywania z wrażliwością synodalności poprzez służbę jako liderka, ożywiając ją we wspólnocie, razem z ludem Bożym”.

2 PallottineSuperiors

Foto: Przełożone generalne pallotynek – S. Josephina D’Souza SAC i S. Ivete Garlet CSAC

GRATULUJEMY także naszej Przełożonej Generalnej, s. Josephinie, wyboru do Rady Wykonawczej Unii Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich na okres trzech lat.

 

Categories