Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Tematyka formacji w Generalacie

Kilka miesięcy temu Rada Generalna zaprosiła siostry, które są zaangażowane w formacji w swoich prowincjach, na spotkanie do Rzymu. Zjazd odbywał się pod hasłem: W Jego Światłości, bądźmy świadkami Światła. Siostra Josephina D’Souza jako odpowiedzialna za formację z ramienia Zarządu, przewodziła spotkaniu, na które przybyło siedem sióstr z różnych prowincji: s. Adela Mnyambii (Tanzania), s. Gertruda Meiser (Niemcy), s. Inacihna Fernandes (Indie), s. Lena May (USA), s. Marie Claire Mukeshimana (Rwanda), s. Monika Jagiełło (Polska) i s. Stephen Franco (Belize).

gareden group photo

Dziesięciodniowy zjazd był okazją do wymiany poglądów na temat roli wychowawców, a także określenia szczególnych obszarów w formacji, które trzeba ulepszyć i wzbogacić tak, by każda siostra mogła głębiej spojrzeć na swoje powołanie jako siostry zakonnej, pallotynki i misjonarki.

 

img 1115a

Szereg zaproszonych osób poświęciło swój czas i wiedzę, by pomóc uczestniczkom skupić się na istotnych ideach rozwojowych formacji. Szczególną wdzięczność wyrażamy ks. Jacobowi Nampudukam, Przełożonemu Generalnemu, ks. Stanisławowi Stawiskiemu SAC, ks. Janowi Kupce SAC, s. Stelli Holisz SAC, s. Ignes Burin CSAC oraz ks. Eliasowi Frank.

Osobne słowo podziękowania kierujemy do s. Izabeli Świerad i Zarządu za uczynienie tematu formacji na wszystkich jej etapach sprawą priorytetową w całym Zgromadzeniu.

Wspierajmy modlitwą Zarząd Generalny i jego wychodzenie na przeciw potrzebom sióstr, a także troskę o rozwój Zgromadzenia w przyszłości. Mamy nadzieję, że po obecnym pobycie w Rzymie siostry powrócą do swoich prowincji i regii z odnowioną świadomością, co to znaczy być formatorką, będąc siostrą pallotynką misjonarką. Módlmy się za wszystkich objętych formacją początkową, by otworzyli serca na wołanie Pana i odpowiadając na nie, otrzymali łaskę wytrwałości. Obejmijmy także naszą modlitwą wszystkie siostry po profesji, by na swój sposób nie przestawały być formatorkami: dzieląc się z młodym pokoleniem swoim życiem, talentami, czasem i wiedzą. Niech Pan Bóg nieustannie ogarnia swoim błogosławieństwem nasze Zgromadzenie.

S. Lena May SAC

Categories