Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Święty Józef i … ja – Szwajcaria

Od najmłodszych lat wiedziałam jak bardzo św. Józef i Maryja są sobie bliscy: ewangeliczna opowieść o Bożym Narodzeniu, kolędy, żłóbek – wszystko mówiło do mnie w sposób wyjątkowy. Dzieci – wiadomo – mają swoją logikę i wyobraźnię i prawie zawsze rozumieją więcej niż potrafią wyrazić słowami.

w jzef

 

Mój młodszy brat ma na imię Józef, ja jestem Maria. Pamiętam z dzieciństwa jedno wydarzenie. Odwiedziliśmy starszą Panią, której wyznałam, że pobieramy się z bratem, bo jesteśmy: Józef i Maryja. Możecie sobie wyobrazić reakcję tej starszej kobiety! To wydarzenie, dziecinnie naiwne, jest jednak znakiem, że już od dziecka widziałam Józefa tylko z Maryją.

Dziś bardzo poruszył mnie fakt, że papież Franciszek ogłosił Rok św. Józefa! Józef jest często opisywany jako człowiek cichy i potrafiący dostosować się do wszystkiego. Myślę, że przez taką interpretację nie do końca jesteśmy sprawiedliwi wobec św. Józefa – człowieka prawego, głębokiego i wierzącego.

Kiedy modlę się słowami pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza, to wprost słyszę, jak Maryja i Józef rozmawiają ze sobą. Oboje byli posłuszni Słowu Boga. Tak działają nasze relacje, te wertykalne i horyzontalne muszą się nawzajem przenikać, by owocować życiem. Tak było z Józefem i Maryją… dlatego są dla mnie wzorem dialogu i zasłuchania w Słowo Pana!

Sr. Maria Dörig/ Szwajcaria

Categories