Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie Zarządu Generalnego z przełożonymi wyższymi

W odpowiedzi na słowa św. Wincentego Pallottiego, aby szukać Boga zawsze i w każdym czasie oraz odpowiadać na znaki czasu, w dn. 12-13 listopada odbyło się drogą online, poprzez program zoom, spotkanie Zarządu Generalnego z przełożonymi Prowincji, Regii i Delegatur. Spotkanie było podyktowane aktualną sytuacją Zgromadzenia, wywołaną przez pandemię Covid-19. Pozwoliło nam zacieśnić więzy komunii i jedności między naszymi wspólnotami oraz podjąć refleksję nad naszym życiem i tożsamością jako Sióstr Pallotynek Misjonarek.

PHOTO 2020 11 17 10 53 52

 

W słowie wprowadzenia s. Izabela Świerad SAC, Przełożona Generalna, zachęciła Siostry do refleksji nad tym, jak jesteśmy przygotowane do życia w tym trudnym czasie i zmotywowała nas, abyśmy nie dały się sparaliżować, ale abyśmy całą naszą nadzieję złożyły w Chrystusie Zmartwychwstałym, wyznając za św. Pawłem, że nic nas nie oddzieli od Jego miłości (por. Rz 8,39).

Pierwszy dzień poświęcony był raportom z każdej Prowincji, Regii i Delegatury. Każda z przełożonych miała czas, by podzielić się aktualną sytuacją wspólnot, radościami i wyzwaniami oraz planami na przyszłość. Ogólnie widać, że pandemia koronawirusa jest wyzwaniem, które wpływa nie tylko na nasze codzienne życie, nasze emocje, ale także na realizację misji apostolskiej. Jednocześnie jest okazją do pogłębienia relacji z Panem i współsiostrami na głębokiej modlitwie i w życiu wspólnotowym.

PHOTO 2020 11 17 11 01 27

Kolejnym wyzwaniem, które daje się nam we znaki jest starzenie się pierwszych prowincji w Europie i USA oraz rozkwit młodych wspólnot w Afryce i Azji. Odpowiedzią jest powstawanie wspólnot międzynarodowych i bliższa współpraca między prowincjami.

Podczas drugiego dnia Siostry z Zarządu Generalnego przekazały szereg aktualnych informacji dotyczących formacji, Międzynarodowego Nowicjatu, procesu zjednoczenia z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi i spraw bieżących. Spotkanie zakończyło słowo konkludujące Przełożonej Generalnej, w którym zaprosiła Siostry do trwania w nadziei i bycia, na wzór św. Wincentego Pallottiego, świadkami Chrystusa w zmieniającym się świecie.

PHOTO 2020 11 17 14 54 49

Dziękujemy!

Sr. Angelina Kambugu/ Rwanda

Categories