Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Refleksja o św. Józefie

Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki;

Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się Niej poczęło.

Towarzysząc Maryi w adwentowej drodze do Betlejem, widzimy Ją zawsze z Józefem. Poślubiona Józefowi, otoczona jest jego miłością, troską i czułością. Ewangelia św. Mateusza nazywa Józefa człowiekiem prawym i sprawiedliwym. Wpatrując się w jego postać, bez trudu widzimy, że był człowiekiem modlitwy i głębokiej wiary, posłusznym woli Boga. Odkładając na bok swoje życiowe plany, natychmiast posłuchał głosu anioła przychodzącego we śnie. Odpowiedzialnie podjął się opieki nad Maryją i Bożym Dzieciątkiem, chroniąc ich przed krzywdą i zagrożeniem ze strony króla Heroda. To było życie św. Józefa. Wychowywał Jezusa, nauczył Go stolarstwa – jednym słowem był dla Niego jak Ojciec! Wierzę, że dla Jezusa zaraz po Maryi, Józef jest najbardziej umiłowany.

wita Rodzina1

 

W jednej z naszych pieśni śpiewamy:

Święty Józefie, Bóg Cię wybrał, abyś chronił Jego Kościół od niebezpieczeństwa;

Tak więc trzymaj Kościół, jak niegdyś Dzieciątko Jezus, na ramieniu.

To jest mój obraz św. Józefa: człowieka, który został wybrany przez Boga i czule trzyma każdego z nas w swoich ramionach, troszcząc się o nasze dobro!

W Tanzanii zaczynając naszą misję w 1990 roku, stanęłyśmy przed wieloma wyzwaniami. W sprawach dotyczących ziemi, budowy, finansów i podróży zawsze zwracałam się do św. Józefa. Pamiętam, jak w 1993 roku, oferowano nam ziemię w Siuyu, pod budową naszego domu zakonnego i szkoły średniej. Poszłyśmy tam, razem z pierwszymi kandydatkami, aby najpierw zobaczyć to miejsce i pomodlić się… w szczerym polu. Starym dobrym zwyczajem zakopałyśmy w ziemi medalik św. Józefa, składając naszą przyszłość na tanzanijskiej ziemi w ręce Świętej Rodziny i św. W. Pallottiego. Do dziś z Bożym błogosławieństwem żyjemy i posługujemy w tym miejscy, gdzie przed nami był już św. Józef.

Temu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy, czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen. Ef 3, 20

Święty Józef jest patronem ojców i osób pracujących. Jest wzorem i przykładem do naśladowania dla nas wszystkich. Jest nauczycielem wiary, przewodnikiem, cichym człowiekiem, który żył dla innych; człowiekiem czynu, z sercem pełnym miłości i współczucia, zawsze troszczącym się o dobro dla drugiego.

Pod koniec września JE Ksiądz Biskup Marek, ordynariusz naszej diecezji Shrewsbury, napisał list pasterski zatytułowany: O czasie próby i modlitwie do św. Józefa, w którym zaprosił – niejako uprzedzając papieża Franciszka – wszystkich diecezjan do przeżywania Roku Modlitwy poświęconego św. Józefowi, od października 2020 do Adwentu 2021. Ksiądz Biskup napisał: „Świętemu Józefowi powierzony jest cały Kościół i dlatego zwracamy się do niego jako do przewodnika w życiu modlitwy, abyśmy byli uważni na to, o co Pan nas prosi”. Niech św. Józef nas prowadzi i uczy nas, szczególnie dziś, kiedy wszyscy żyjemy w trudnym czasie pandemii.

Sr. Mary McNulty SAC/ Anglia

Categories