Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Niedziela, 18 grudnia 2022 – 4 Adwentu

… nadadzą Mu imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami.”
Mt 1,23

O przyjdź, o przyjdź, Emmanuelu, uwolnij biedny Izrael!
Leży tu w ciężkiej nędzy, we łzach wzdycha do ciebie.
Wkrótce przyjdzie Twoje zbawienie: Emmanuel! Raduj się i wesel się, o Izraelu!

O przyjdź, o przyjdź, światłości świata, która rozjaśnia wszystkie ciemności!
O przyjdź i wyprowadź swojego Izraela z podstępu i złudzenia na właściwą drogę!
Wkrótce nadejdzie Twoje zbawienie: Emmanuel! Raduj się i wesel się, o Izraelu!

O przyjdź, o przyjdź, Synu Boży, na ziemię z tronu nieba!
Boże, Panie i Zbawicielu, wyjdź, o przyjdź i otwórz bramy nieba!
Wkrótce przyjdzie twoje zbawienie: Emmanuel! Raduj się i wesel się, o Izraelu!

(Pieśń adwentowa)

vollbesetzte Kapelle

Moją ulubioną pieśnią adwentową jest „O przyjdź, o przyjdź, Emmanuelu” ze śpiewnika Diecezji Munster. Według mnie najlepiej oddaje ona tęsknotę, która jest częścią Adwentu. A przede wszystkim nazywa Boga imieniem Emmanuel, które pojawia się w Biblii tylko trzy razy. W tym roku, w czwartą niedzielę Adwentu słuchamy tekstu z Ewangelii Mateusza, gdzie cytowany jest fragment z Izajasza: „…  nadadzą Mu imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”.  Jest to, według mnie, jedno z najpiękniejszych określeń mówiących o stosunku Boga do nas: On jest z nami. Więc także w tym roku możemy być pewni, że: „Wkrótce przyjdzie twoje zbawienie: Emmanuel! Raduj się i wesel się, o Izraelu!”

Sr. Adelheid

 

Zdjęcie: Archiwum Prowincji Limburg

Categories