Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Piątek, 23 grudnia 2022

Koreanerinnen Epiphanie 1965Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany.

Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Iz 9,5

Źródło naszego zbawienia jest maleńkie i delikatne, prawie go nie widać.

Bóg, który stworzył wszechświat, przychodzi do nas jako maleńki, słaby i ukryty.

Drogi Bożego Narodzenia – Modlitwy świąteczne

 

 

Pokaż mi drogę zaufania,
jak za świecącą gwiazdą
Magowie szli do swojego Króla i Pana.
Wskaż mi drogę służby,
jak kiedyś odczuwał to Józef.
Otwórz moje serce i ręce na drogę,
która prowadzi do bliźniego.
Ukazuj mi drogę miłości
na wzór błogosławionej Maryi.
Daj mi właściwe słowa
dla każdego, kogo spotkam.
Wskazuj mi drogę dziękczynienia
i uwielbienia wzorem pasterzy.
Daj mi serce otwarte dla Ciebie
w zdumieniu i zachwyceniu.

Sr. Elisabeth

 

Zdjęcie: Archiwum Prowincji Limburg

Categories