Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Piątek, 16 grudnia 2022

PAN, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, będzie milczeć (w hebrajskiej wersji) w swojej miłości, wzniesie okrzyk radości. Pozbawionych świąt zgromadzę, bo do ciebie należeli.

So 3,17-18b

Krippenspiel der Kandidatinnen

W ciężkim i trudnym czasie mieszkańcy Jerozolimy słyszą to radosne przesłanie: „Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie”, innymi słowy: nie jesteś sam w swoim nieszczęściu i utrapieniu. Położę kres twojemu nieszczęściu. Bóg jest tam, przynosi ci zbawienie.

Zaskakujące stwierdzenie proroka Sofoniasza: Bóg „uniesie się weselem nad tobą, będzie milczeć w swojej miłości, wzniesie okrzyk radości”.

Mówi się tu nie tylko o radości, ale wręcz o uradowaniu i rozradowaniu się Boga nad swoim stworzeniem; człowiekiem. Są to całkiem nowe i poruszające słowa. Brzmią inaczej niż utarte „Bóg cię kocha”. Inna „struna” zostaje w nas dotknięta i wprawiona w drganie. Otwiera się tu nowy obraz Boga i człowieka.

Możemy tylko podziwiać tego naszego Boga, który mieszka pośród nas, w naszych sercach; możemy tylko cieszyć się, radować i weselić.

Sam Bóg zaprasza nas do odkrycia Jego wyzwalającej i radosnej miłości, do życia nią i do wdzięcznego dzielenia się nią z innymi.

Tak, Bóg jest Bogiem zaskakującym, zawsze na nowo wchodzącym w nasze życie.

Czy jestem przebudzony na to spotkanie?

Sr. Ursula 

 

Zdjęcie: Archiwum Prowincji Limburg

Categories