Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kapituła Generalna 2016 – Dzień 1

23 czerwca 2016

Dzień 1 XX Kapituły Generalnej

Rzym, Włochy

IMG 6675

Pod błękitnym niebem Rzymu, członkinie Kapituły Generalnej udały się do kościoła naszego kochanego Świętego Wincentego Pallottiego w SS. Salvatore in Onda, gdzie ks. Jacob Nampudakam SAC przewodniczył inauguracyjnej Eucharystii. Towarzyszyło nam wielu księży oraz siostry ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W homili ksiądz Jakub, przypomniał nam, że Jezus Chrystus jest centrum naszego życia i że „radości można doświadczyć tylko wtedy, gdy jest się zakorzenionym w żywym, kochającym i miłosiernym Bogu. ”

IMG 6674

IMG 6809

 

IMG 6921

IMG 6648

IMG 6649

IMG 6657

  1. Ivete Garlet, Przełożona Generalna Pallotynek Rzymskich (CSAC) i s. Vittorina D’ Imperio, Przełożona Prowincjalna Prowincji Włoskiej Sióstr (CSAC) zapewniły nas o modlitwie w intencji powodzenia naszej Kapituły. „Wasza radość jest naszą radością i Wasz wzrost jest naszym wzrostem” – zachęcały nas.

IMG 6870

IMG 6863

IMG 6946

IMG 6912

Po południu zebrałyśmy się w naszym kapitulnym Wieczerniku, gdzie S. Izabela oficjalnie zwołała XX Kapitułę Generalną i wyjaśniła znaczenie jej tematu: „Przebudź się ! Spotkaj Chrystusa i bądź świadkiem radości dla świata!” – to słowa, które po raz pierwszy wypowiedział papież Franciszek.

„Liczę na Was” – mówi Papież – „że przebudzicie świat mistycyzmem i proroctwem życia. To priorytet, którego realizacji potrzebujemy „. W pięknej refleksji S. Izabela zachęciła nas i wyjaśniła nam wezwanie “Przebudźcie się!”. „Cała nasza egzystencja musi oddychać Bogiem, który jest Bogiem Miłości, Życia i Miłosierdzia/ Łaski”. Kontynuowała: „Kapituła Generalna to dla nas czas przebudzenia, aby się obudzić… aby obudzić świat.”

„Nadszedł czas, abyśmy patrzyły naprzód, a nie wstecz (…). W życiu duchowym musimy bezwarunkowo oddać się Chrystusowi i powierzyć Mu wszystko. To wyzwoli nas od narastającego indywidualizmu/ egoizmu i poprowadzi do życia w większym radykalizmie jako prawdziwe apostołki i misjonarki w komunii z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Na zakończenie, pragnę i modlę się, aby łaska tajemnicy spotkania z Jezusem oświecała nas, pocieszała i pomagałą iść naprzód w naszej podróży, teraz i zawsze”.

Tak więc, rozpoczęłyśmy naszą Kapitułę.

Niech Duch Święty nas oświeca, nam przewodzi, pociesza, odnowi i ożywi nasze wysiłki do przekształcania najpierw siebie, a potem świata.

Categories