Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

ZŁOTY JUBILEUSZ S. MARY MC NULTY – FILAR MISJI TANZANIJSKIEJ

IMG 20190607 WA0001

6 czerwca 2019 r. był radosnym dniem dla Sióstr Pallotynek Misjonarek w Tanzanii, ponieważ s. Mary McNulty, pierwsza misjonarka i była przełożona prowincjalna, świętowała swój Złoty Jubileusz profesji zakonnej. Msza św. dziękczynna została odprawiona w kościele parafialnym Chrystusa Króla w Siuyu, a przewodniczył jej JE ks. Edward Mapunda, biskup Singida wraz z wieloma koncelebransami.

IMG 20190613 WA0025

W homilii Ksiądz Biskup wyraził gorącą wdzięczność za apostolstwo i hojnego ducha s. Mary, którymi dotknęła wielu ludzi podczas swoich dwudziestu ośmiu lat w Tanzanii, z których dwadzieścia pięć spędziła w Siuyu, a piętnaście z nich jako dyrektorka szkoły średniej Pallotti. Siostra Mary pomogła wielu dziewczętom, zwłaszcza z terenów wiejskich, w uzyskaniu dobrego wykształcenia, które umożliwiło im lepsze życie. Dwóch księży diecezjalnych było przez Siostrę wspieranych w drodze do kapłaństwa. Mieszkańcy Singidy nigdy nie zapomną Siostry Mary – Matki Siuyu. Później Ksiądz Biskup wręczył s. Mary oprawione świadectwo uznania za jej wkład w rozwój posługi duchowej i edukacyjnej w diecezji.

IMG 20190613 WA0030

Eucharystię radosnymi pieśniami uświetnił chór parafialny. W uroczystości uczestniczyli zakonnicy z różnych zgromadzeń, obecni i byli uczniowie Pallotti Secondary School, przyjaciele i parafianie. Po Mszy św. wszyscy goście zostali zaproszeni na obiad, po którym nastąpiła wspaniała zabawa zorganizowana przez siostry i różne grupy parafialne. Siostra Mary otrzymala wiele prezentów, którym towarzyszyły tradycyjne gesty.

IMG 20190613 WA0055

Następnego dnia uroczystość kontynuowana była w Makiungu, gdzie nasze siostry założyły pierwszą wspólnotę i rozpoczęły pracę w szpitalu we współpracy z Siostrami Misjonarkami Medycznymi Maryi (MMMS). Parafia Makiungu jest prowadzona przez Księży Pallotynów i to właśnie tutaj siostry Pallotynki pozostały przez cztery lata po przyjeździe z Anglii, aby rozpocząć swoją misję w 1990 roku.W uroczystości wzięli także udział pallotyni, klerycy, siostry z MMMS i Zgromadzenia Ducha Świętego. Był to piękny wieczór z dzieleniem się wieloma wspomnieniami i znaczącymi wydarzeniami. Również dom sióstr został oficjalnie pobłogosławiony.

IMG 20190613 WA0020

Dziękujemy Bogu za dar Siostry Mary dla naszego Zgromadzenia i za wspaniałą pracę, jaką wykonała, szczególnie w dziedzinie edukacji i promowaniu powołań. Siostra pomogła podnieść standard kobiet i przywrócić godność tak wielu miejscowym mieszkańcom Tanzanii. Poprzez swoją wizję i misję sprawiła, że historia tego kraju przybrała inny, nowy kierunek. My, Siostry Pallotynki z Tanzanii otaczamy ją naszą miłością i wspieramy modlitwą, także teraz, gdy mieszka w Anglii i pracuje z poświęceniem wśród osób starszych i wspiera wspólnotę Sióstr.

Sr. Redempta P. Mallya SAC

0

Categories