Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Złoty Jubileusz Prokury Generalnej w Rzymie

Widzieć z wdzięcznością przeszłość, patrzeć z nadzieją w przyszłość

20151121 154502

Złoty Jubileusz Prokury Generalnej w Rzymie, 21 Listopada 2015 r.

Kiedy myślimy o powstaniu domu, możemy wziąć pod uwagę rożne sprawy: projekt, kamień węgielny, koniec budowy, wpis do ksiąg… Gdy jednak chodzi o założenie domu dla gości -pielgrzymów przybywających z różnych stron świata, zaczynamy myśleć o osobach, które pragną odwiedzić Wieczne Miasto jak i o tych, które na nich czekają…

20151122 211649

 

W takim kluczu przeżywałyśmy mijający rok naszego apostolstwa w Prokurze Generalnej, ożywiając wspomnienie sióstr Pallotynek z Niemiec, które w roku 1964 przyjechały do Rzymu, aby tworzyć nową wspólnotę dla konkretnej misji- posługi pielgrzymom i wspieraniu pallotyńskich dzieł misyjnych.

Świętowanie przypadło w liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 21 listopada i od początku było jasne, że święto to ma dla nas sens, o ile będą je przeżywać z nami wszyscy ci, którzy tworzyli historię tego domu: siostry, pracownicy i współpracownicy oraz najbardziej zasłużeni goście. Rozesłałyśmy bardzo dużo zaproszeń, wiedząc, że dla wielu osób nie będzie możliwy przyjazd do Rzymu. Chciałyśmy jednak, aby z nami byli poprzez modlitwę i wspomnienia, trwając we wspólnym dziękczynieniu.

20151121 123836

Jubileusz rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele parafialnym, gdzie ksiądz proboszcz O. Mario Castiglione przyjął nas bardzo serdecznie. Na uroczystość przybyli zaprzyjaźnieni z nami kapłani: księża salwatorianie (nasi kapelani od 50 lat), księża pallotyni – współbracia w charyzmacie, i inni przyjaciele domu: ks. Waldemar Turek i ks. Sławomir Nasiorowski z Watykanu, ks. Jarosław Rochowiak – salezjanin, Ks. Sylwester Pająk – werbista, i główny celebrans ks. Tadeusz Wojda – pallotyn, sekretarz w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Diakon Ulrich Weinand, organista i organizator pielgrzymek oraz nasz wieloletni gość specjalnie przyjechał z Triestu w Niemczech, aby pomóc nam animować Liturgię.

S. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, powitała wszystkich zebranych bardzo serdecznie i podkreśliła obecność 95.letniej Siostry Christine Bohr z Anglii, która była uczestniczką Kapituły Generalnej w 1962 r., kiedy to zadecydowano, że Zgromadzenie będzie szukało domu w Rzymie. Idea była prosta: w powojennym świecie niełatwo było utrzymywać kontakty między Niemcami (Dom Generalny w Limburgu), a siostrami ze Stanów Zjednoczonych, Anglii czy Polski… Niemałe znaczenie miał oczywiście fakt, że grób św. Wincentego Pallottiego znajduje się w Rzymie, i że to tu właśnie wszystko się zaczęło. Ale zanim Generalat został przeniesiony do Rzymu, wybudowano dom Prokury Generalnej.

Swoją obecnością zaszczyciły nas także przełożone prowincjalne: s. Helga Weidemann z Niemiec i s. Mirosława Włodarczyk z Polski; zabrakło siostry prowincjalnej z Indii. Siostry z tych właśnie trzech prowincji tworzyły i tworzą historię Prokury. Spośród wszystkich sióstr, które wcześniej pracowały w Prokurze, mogła przyjechać tylko jedna: s. Victima Bischoff z Polski. Jesteśmy jednak przekonane, że wszystkie pozostałe Siostry, łączyły się z nami w modlitwie i wdzięczności.

Ksiądz celebrans cytując w homilii teksty apokryficznej Ewangelii św. Jakuba, przybliżył słuchaczom ideę święta Ofiarowania Maryi, wskazując na trzy elementy (wiara, miłość i ofiarowanie się w służbie), które charakteryzują także nasze ofiarowanie w służbie drugiemu człowiekowi. Na koniec, s. Magdalena Pinto, przełożona wspólnoty z Prokury, podziękowała wszystkim uczestnikom. W prostych słowach udało się Siostrze wyrazić naszą wdzięczność i pamięć o tych, dzięki którym wiele obszarów życia naszego domu dla gości i wspólnoty sióstr, funkcjonowało przez lata i przynosiło owoce.

Dzięki pomocy firmy cateringowej, Siostry mogły zająć się gośćmi, kreując atmosferę, w której każdy mógł poczuć się przyjęty. Byli obecni jeszcze Siostry Pallotynki „rzymskie” na czele z Sr. Carmen Teresą Favazzo, Wikarią Generalną oraz s. Bartolomeą Capretti, która przez wiele lat dzieliła się z nami swoim doświadczeniem w prowadzeniu dzieł we Włoszech, pracownicy dawni i obecni wraz z rodzinami.

Pod koniec spotkania pokazałyśmy prezentację slajdów ukazującą historii Prokury. W holu przy wejściu można też było obejrzeć wystawę zdjęć. Nie zabrakło również wzajemnych podziękowań, serdeczności i budujących słów. Atmosfera szczerej życzliwości i przyjaźni wzmocniła nasze więzi współpracy. To wydarzenie pozwoliło nam spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością. Teraz z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Wszystkim serdecznie dziękujemy i otaczamy serdeczną modlitwą i pamięcią.

S. Urszula Kukuć SAC

Categories