Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zebranie Centralne – Rzym 2014

zrodlo1

„Niech każdy kto jest spragniony przychodzi do mnie i pije” Jan 7,37

Kochane Siostry,

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia z Wiecznego Miasta Rzymu. Przed nami Zebranie Centralne, które odbędzie się w dniach od 2 do 9 lutego z siostrami Przełożonymi Prowincji, Regii i Delegatur naszego Zgromadzenia. W Domu Generalnym i Prokurze z radością oczekujemy na przybycie naszych Sióstr z różnych stron świata.

Jak Siostrom wiadomo, Zebrania Centralne są ważnymi wydarzeniami między dwoma Kapitułami Generalnymi, w czasie których Wyższe Przełożone mogą zweryfikować rzeczywistą sytuację naszych wspólnot.

 

Temat zbliżającego się spotkania brzmi: Niech każdy kto jest spragniony przychodzi do mnie i pije /Jan 7,37/. Każdy z nas ma w sobie pragnienie głębokiej i osobistej odnowy, a także naszej wspólnotowej przemiany. Łaską jest dla nas wewnętrzne pragnienie pójścia do źródła Bożego Miłosierdzia, aby zaczerpnąć z Niego żywej wody. On jest Miłością i może uczynić w nas wszystko nowe, zawsze respektując naszą wolność i zapraszając nas do współpracy. Dlatego oczekujemy z nadzieją na wewnętrzne owoce, które przyniesie zebranie.

Drogie Siostry, zapraszamy Was do modlitewnego trwania razem z nami podczas tych ważnych dni. Proście Ducha Świętego, abyśmy słuchały głosu Boga. Chciejmy razem pić życiodajną Wodę, która orzeźwi nasze życie i uzdolni nas do pójścia naprzód. Przemieni i umocni nas tak, że ze świeżością pallotyńskiego charyzmatu będziemy głosić światu dobroć i miłość Pana. Jesteśmy wdzięczne za każdą modlitwę w tej intencji i trwajmy wspólnie, zgromadzone duchowo w jednym Wieczerniku, razem z Maryją Królową Apostołów i naszym Założycielem św. Wincentym Pallottim.

Zarząd Generalny

Rzym, 31 stycznia 2014 r.

Categories