Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zebranie Centralne – 6 lutego 2014

Patrz, aby nic nie oddaliło cię od Boga. Św. Wincenty Pallotti

S. Josephine przedstawiła raport na temat formacji, po czym odbyła się dyskusja i wymiana poglądów. Z kolei Przełożona Generalna S. Izabela Świerad zapoznała uczestniczki Zebrania z aktualnym stanem Zgromadzenia. Z uwagi na wielość poważnych spraw do omówienia popołudniową sesję poprzedziła półgodzinna adoracja. PAN rzeczywiście poprowadził nas w naszej wzajemnej otwartości i dzieleniu się.

CA IMG 5085

 

S. Izabela opowiedziała nam dzisiaj piękną historię, przypominając tym samym, że żadnej z sióstr nie możemy stracić oraz, że powinnyśmy pomagać siostrom powrócić do wspólnot, a nie rezygnować z nich.

beggar

Pewien kapłan został zaproszony przez Jana Pawła II. Idąc z wizytą, po drodze spotkał biedaka, któremu dał kilka monet. Biedak okazał się być księdzem, na dodatek jego kolegą z seminarium. Kapłan ów poruszony zdarzeniem dotarł do Papieża. Ojciec św., usłyszawszy historię, poprosił swojego gościa, by odszukał kolegę i go ze sobą przyprowadził. Trochę potrwało zanim udało się odnaleźć żebraka i spełnić prośbę Jana Pawła. Podczas spotkania Ojciec św. poprosił księdza-żebraka o spowiedź. W tym akcie pokory Papież przypomniał kapłanowi-żebrakowi, że jest kapłanem na wieki. Historia ta ma nam przypominać, że nie wolno nam utracić żadnej z sióstr, ale winnyśmy nieustannie zabiegać o ich powrót.

CA IMG 5110

Naszym gościem był dzisiaj ks. Sean Cannon C.S.S.R., moralista i prawnik. Ksiądz odpowiadał na pytania dotyczące prawnych spraw naszego Zgromadzenia. Była to bardzo dobra sesja dająca nam wiele informacji, które pomogą przygotować naszą Kapitułę Generalną. Ksiądz zakończył sesję następującymi słowami: Mimo, że kobiety dopiero zaczynają uzyskiwać prawdziwą odpowiedzialność w Kościele, ważne, żeby ją podejmowały. Jako przełożone mają Siostry do wypełnienia zadania w życiu swojego Instytutu, a przez to w życiu całego Kościoła. Bądźcie dobrej myśli. Męskie instytuty doświadczyły tego w całej pełni, ale popełniły przy tym trochę błędów, czego i Siostry pewnie także nie unikniecie. Fr. Cannon CSSR.

CA IMG 5083

CA IMG 5094

CA IMG 5080

CA IMG 5107

Categories