Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zebranie Centralne – 5 lutego 2014

Boże mój, moje całe życie jest nieustannym cudem Twojego miłosierdzia, a największym z nich jest to, że ty sam całkowicie przemienisz mnie w Siebie samego”. (St. Vincent Pallotti)

popefrancis

Wczesnym rankiem udałyśmy się na Plac św. Piotra, na Audiencję Generalną, odbywając drogę pielgrzyma podobnie jak inni pielgrzymi zgromadzeni na placu. Dzisiaj Ojciec Święty Franciszek podjął temat Eucharystii. Powiedział: „Będąc źródłem życia Kościoła, Eucharystia towarzyszy każdemu naszemu krokowi na pielgrzymiej drodze, w byciu uczniem Chrystusa oraz w dawaniu świadectwa. Dziękujmy za ten wielki dar, który jest zadatkiem niebieskiej uczty, kiedy to zobaczymy Boga twarzą w twarz”.

Podczas Audiencji Ojciec Święty powiedział do nas: “Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, włącznie z tymi, którzy przybyli z Anglii i Stanów Zjednoczonych. W sposób szczególny pozdrawiam grupę Sióstr Misjonarek Pallotynek. Dla was oraz waszych rodzin wypraszam Boże błogosławieństwo radości i pokoju”.

 

Niektóre członkinie Zebrania Centralnego uczestniczyły także we Mszy św. pogrzebowej za zmarłego Tatę Donatelli i Gabrieli Acerbi. Obie Panie należą do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Był on wysoko postawionym wojskowym oficerem, szanowanym przez podwładnych. W domu był pokornym sługą – świadkiem dla tych, którzy go znali.

ca img 5097

Po południu wysłuchałyśmy sprawozdania z prac Komisji Finansowej, Historycznej oraz ze spotkania Prokuratorek Misyjnych.

CA IMG 5067

Dzień zakończyłyśmy uczestnictwem we Mszy św. sprawowanej przy grobie św. Wincentego Pallottiego. Kapłan, który przewodniczył Mszy św., pochodzi z Kamerunu i modlił się w intencjach zebrania. Po Mszy św. radością było to, że mogłyśmy spotkać ks. Derry Murphy, przewodniczącego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

CA IMG 5070

CA IMG 5072

Panie, o cóż więcej możemy Cię prosić? O cóż więcej możesz nas prosić?

Categories