Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zebranie Centralne – 4 lutego 2014

„Przyszedłem do Boga, aby mnie dotknął, zanim rozpocznę dzień”. R. Tagore

CA IMG 2891

Dzień rozpoczęłyśmy Mszą św., której przewodniczył Ks. bp dr Thomas Loehn, biskup diecezji Limburg w Niemczech. Z wdzięcznością w sercu modliłyśmy się w czasie Mszy św. za nasze trzy Siostry Pionierki oraz za wszystkie zmarłe siostry, które wyznaczyły drogę, którą my dzisiaj idziemy. Dumne jesteśmy, że mamy w niebie „anioły” – nasze siostry, które wstawiają się za nas.

Poranna refleksja ożywiła w nas obecność Pana, który wspomaga swoją ożywczą wodą. On wzywa nas, abyśmy nasycały się Jego miłością, Jego obecnością, Jego misją dla chorych, dla ubogich, dla porzuconych, dla ludzkości.

Podczas sesji s.Consuelo Burgos z Belize, s. Bernadetta Turecka z Polski, s. Gail Borgmeyer z USA , s. Mary McNulty z Anglii/ Tanzanii i s. Helga Weidemann z Niemiec/ Brazylii, przedstawiły sprawozdania dotyczące życia ich Prowincji.

CA IMG 2897

CA IMG 5056

CA IMG 5001

CA IMG 5057

CA IMG 2910

Siostra Przełożona Generalna Izabela Świerad podziękowała Siostrom Prowincjalnym i Przełożonym Delegatur za dobrze przygotowane sprawozdania. Poczułyśmy jak bardzo jesteśmy razem – zarówno w radościach jak i w trudach naszego życia. Jesteśmy dumne z tego, co wydarzyło się w przeszłości naszego Zgromadzenia, przyjmujemy teraźniejszość zawierzając ją Bogu, a na przyszłość patrzymy z nadzieją.

Categories