Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zebranie Centralne 2015 – 19 maja

Wtorek, 19 maja 2015

IMG 3581

Dzisiejszą Mszę św. celebrował ks. Nelson Rodrigues, SAC, który w homilii podkreślił, że: Tylko człowiek, który czuje szczęście w poszukiwaniu dobra innych i pragnie ich szczęścia może być misjonarzem. Jeśli mogę pomóc co najmniej jednej osobie mieć lepsze życie, to moje życie staje się bardziej ofiarne i uświęcone.

 

IMG 3584

Sr. Izabela wprowadziła uczestniczki zebrania w tematykę dnia – misje: misyjna prokuratorka, finansowe wsparcie, projekty i wezwanie do otwarcia nowych misji. Inspirowane poszukiwaniem nowych rozwiązań została podjęta otwarta dyskusja i praca w małych grupach.

Oto pytania na które uczestniczki poszukiwały odpowiedzi:

1. Jakie są nowe drogi – wyzwania dla Siostry Prowincji/ Regionu/ Delegatury i dla całego naszego

Zgromadzenia?

2. Jakie są główne wyzwania z którymi mamy do czynienia dzisiaj?

3. Jaki rodzaj struktur pomógłby nam objąć (ogarnąć) całe Zgromadzenie?

Na zakończenie dzisiejszego spotkania, modliłyśmy się za nasze Zgromadzenie, abyśmy na nowo ożywiły nasz zapał misyjny i wypraszały dar powołań do życia konsekrowanego, aby z gorliwością i zapałem odpowiedzieć na wezwanie nowej ewangelizacji.

Categories