Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zebranie Centralne 2015 – 16 maja

Sobota, 16 maja

Rocznica święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego.

ca7

Siostra Josephina poprowadziła nas w modlitwie do odkrycia głębi znaczenia symboli nasion nadziei i życia. Moderatorką dnia dzisiejszego była s. Maria Landsberger.

S. Izabela, Przełożona Generalna, oficjalnie powitała uczestniczki zebrania słowami: Tegoroczne Zebranie Centralne jest istotne dla nas w odniesieniu do rzeczywistości naszych czasów i potrzebne na drodze wzajemnego wspierania się, aby razem podejmować odpowiedzialność za nasze Zgromadzenie.

 

CA15

Powinnyśmy dostrzegać znaki czasów i zadbać o mocne zakorzenienie w naszej historii. Musimy zaryzykować i doświadczyć nowych rzeczy tak, aby młodzi dostrzegli w nas siostry o pięknej duchowości i ewangelicznej mądrości. Ponieważ mamy świadomość własnych ograniczeń, rozwijajmy się we współpracy w różnych dziedzinach naszego działania. Miejmy odwagę dzielić się zasobami tworząc sieć szerokich połączeń (network) i budujmy bliskie relacje między sobą.

Pozostawiajmy zawsze otwarte drzwi naszych domów dla ludzi świeckich.

Papież Franciszek przypomina nam o potrzebie służby biednym i potrzebującycm.

Siostra Izabela prosiła: bądźmy świadome, że to Bóg pracuje w nas, gdy służymy i bądźmy Mu też wdzięczne za to. Duch Święty nieustannie prowokuje nas do nowości, do tworzenia nowych przestrzeni zaangażownia i wzmacnia naszą pomysłowość. Oby Duch Święty odnowił każdą z Sióstr.

S. Patrice Wales powitała i przedstawiła szczególnego gościa Zebrania Centralnego ks. dra teologii Geno Sylva, kapłana diecezjalnego z Newark. Prelegent zaprezentował z pasją i kreatywnością temat: Życie Konsekrowane i Nowa Ewangelizacja.

IMG 2091

Głównym wyzwaniem dla siostry zakonnej w codzienności życia konsekrowanego jest trwanie w powołaniu z radością i nadzieją. Taka osoba ma moc przyciągania ludzi do siebie i przez to zapala iskrę zainteresowania światem, w którym żyje. Radość i nadzieja jest wynikiem Bożego działania w nas.

pall joy

Podczas popołudniowej sesji członkinie zebrania dzieliły się doświadczeniem piękna życia konsekrowanego w odniesieniu do ewangelicznego przesłania. Spotkanie ukazało i potwierdziło bogactwo i różnorodność obdarowań naszego Zgromadzenia.

Zdj. s. Gail Borgmeyer

Categories