Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Zakonnicy i misjonarze dla współczesnego świata

Sr. Beata 6

W serdecznej, siostrzanej atmosferze nasze formatorki zgromadziły się online po raz pierwszy od czasu objęcia urzędu przez obecny zarząd generalny w 2021 r., na spotkaniu, które rozpoczęło się 16 a zakończyło 17 czerwca 2023 roku. Sesja rozpoczęła się modlitwą wprowadzającą, którą poprowadziła s. Małgorzata Lech SAC. Następnie przełożona generalna s. Josephina D’Souza SAC serdecznie powitała uczestniczki. Na początku swojego wystąpienia  pochwaliła siostry formatorki za ich ofiarną pracę, a potem przypomniała pewne wydarzenia, które były znaczące dla naszej pallotyńskiej formacji. Następnie przedstawiła krótki przegląd rzeczywistości formacyjnej w Zgromadzeniu. Niektóre rzeczy są powodem do radości, podczas gdy inne niepokoją i zasmucają, a należy do nich spadek liczby powołań, globalizacja i indywidualizm dotykający młode pokolenie. Siostra podkreśliła dwie zasadnicze kwestie:
1. Jakich zakonników i misjonarzy potrzebuje dzisiejszy świat?
2. W jaki sposób powinniśmy formować czy szkolić nasze siostry, aby były w stanie wyraźnie przemawiać Ewangelią do głębi serc ludzi? 

Sr. Adelheid 3

Swoje wystąpienie zakończyła informacją o czekających nas ważnych wydarzeniach, takich jak program odnowy i kursy formacyjne na różnych poziomach, które odbędą się w najbliższej przyszłości. Każda prowincja przedstawiła następnie sprawozdanie z formacji. Prezentacje dotyczyły wyzwań i możliwości obecnego procesu formacyjnego. Po prezentacjach nastąpiła debata między formatorkami z różnych prowincji. Pierwszy dzień zakończył się podaniem dwóch pytań dotyczących formacji przez s. Marie Claire Mukeshimanę, na które odpowiedzi miały siostry przedstawić następnego dnia. Kolejnego dnia o godz. 15.00 s. M. Claire zaprezentowała temat „Formatorzy i ich dzisiejsze wyzwania”. Po wysłuchaniu kilku reakcji na jej słowa, siostra podziękowała formatorkom obecnym na spotkaniu za wkład, jaki wnoszą w życie Zgromadzenia przez posługę w formacji. Wszystkie uczestniczki wyraziły wdzięczność Przełożonej Generalnej i Radnym za ich troskę. Gdy chodzi o planowane programy, to formatorki mają pragnienie, aby nadal były organizowane. Ostatnia część spotkania była poświęcona dzieleniu się. S. Danuta Przybyłek SAC z Prowincji Amerykańskiej, moderatorka drugiego dnia, poprosiła uczestniczki o przesłanie swych sprawozdań. Zakończyła spotkanie słowami podziękowania dla wszystkich, a s. Marie Rose Makeke SAC, która pracuje w Ugandzie, poprowadziła modlitwę końcową.

Sr. Beata 5

Tekst: s. Marie Claire Mukeshimana

Zdjęcia: s. Beata Matuszewska i s. Adelheid Scheloske

Categories