Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Z PRZEDSZKOLA…

Cała wspólnota Przedszkola Integracyjnego pw. św. Wincentego Pallottiego w Warszawie – czyli 100 dzieci z rodzinami oraz siostry i pracownicy świeccy – nieustannie dziękuje za możliwość codziennych spotkań „na żywo” i zawierza Bogu każdy kolejny dzień… W obecnym czasie pandemii, gdy szkoły i inne placówki działają zdalnie, społeczność przedszkolna, choć w trudnych warunkach bezpieczeństwa sanitarnego, doświadcza błogosławieństwa wspólnej modlitwy, zabawy, nauki i projektów realizowanych w salach zajęć oraz w ogrodzie przedszkolnym.

spotkanie ze w Mikoajem

 

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach tematycznych, ruchowych, muzycznych, tanecznych, językowych, plenerowych, a także w ogólnopolskim projekcie czytelniczym i matematycznym. Młodsi i starsi przedszkolacy spotykają się również na katechezie, warsztatach biblijno – teatralnych, biorą udział w konkursach i wystawach prac plastycznych. Codzienność wielu dzieci z niepełnosprawnościami to także rehabilitacja ruchowa i różne zajęcia terapeutyczne prowadzone w przedszkolu. Zadziwia wciąż duża frekwencja w każdej grupie dzieci, więc w przedszkolu słychać zazwyczaj odgłosy „normalnego” życia: gwar, śmiech, śpiew, radosne zabawy. Bywają w przedszkolu i smutniejsze dni, trudne doświadczenia, gdy część dzieci i pracowników choruje lub przebywa na izolacji domowej lub kwarantannie…

modlitwa

zajcia 2

Nade wszystko jednak rodziny dzieci i pracowników łączy wiara i pewność, że w tym niepewnym czasie jesteśmy wszyscy dziećmi w rękach i sercu naszego Ojca… i nic nam się nie stanie, bo On troszczy się o nas bezgranicznie. Tę obecność i bliskość Boga pośród nas odkrywamy szczególnie teraz w okresie Adwentu. Na drodze adwentowej pomagają nam kalendarze z zadaniami do wykonania na każdy dzień, udział w Roratach oraz słuchanie i przedstawianie historii biblijnych. Adwent we wspólnocie przedszkola to również szczególny czas obdarowywania…

warsztaty biblijne

plac zabaw1

Ku wielkiej radości dzieci mogło się odbyć uroczyste spotkanie ze św. Mikołajem, który wciąż na nowo uczy nas dobroci serca. Również w tym miesiącu przedszkole zostało obdarowane przez jedną z fundacji, dzięki czemu możliwa będzie w placówce diagnoza i terapia słuchowa wg Programu Johansen IAS dla dzieci z trudnościami rozwojowymi. Społeczność przedszkola chętnie dzieli się z innymi. Duchową pomocą wspieramy rodziny będące w trudnej sytuacji ze względu na choroby, niepełnosprawność, zdarzenia losowe czy śmierć bliskich. Każdego roku rodziny przedszkolne angażują się ponadto w różne formy pomocy materialnej na rzecz dzieci i rodzin w Kamerunie oraz dzieci z domu dziecka. W ostatnich tygodniach przygotowaliśmy w przedszkolu – już po raz kolejny – paczki ze słodyczami, kosmetykami i innymi artykułami dla dzieci w Rudniku.

paczki dla domu dziecka

spotkanie ze w Mikoajem

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż… Dzieci uczą się kolęd, robią ozdoby na choinki, z nauczycielami przygotowują Jasełka, które zostaną nagrane, by mogli zobaczyć je z bliskimi w rodzinach i w ten sposób dzielić się miłością. Wszystkim życzymy błogosławionego czasu Adwentu i Bożego Narodzenia, doświadczania MIŁOŚCI Boga i ludzi zawsze i wszędzie!

S. Agnieszka Partacz SAC/ Polska

Categories