Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Wspólnoty pallotyńskie

Istnieją trzy wspólnoty założone przez św. Wincentego Pallottiego W i dla Zjednoczenia (por. Statuty Generalne ZAK). Oprócz nas, Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, są to:

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)

oraz Siostry Apostolstwa Katolickiego (CSAC).

Categories