Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Wizytacja w Rwandzie/Kongu

Od 20 listopada do 10 grudnia 2010 r. Przełożona Generalna, s. Izabela Świerad, wraz z s. Josephiną D’Souza, radną generalną, odbyły swoją pierwszą wizytację kanoniczną we wschodnich krajach afrykańskich Rwandy i Konga. Rwanda, mały kraj w sercu Afryki, jest otoczony przez zielone wzgórza i doliny, dlatego jest również nazywany krajem tysiąca wzgórz. Mamy cztery wspólnoty w Rwandzie i dwie w Kongu. Wspólnoty te składają się z 29 rodzimych sióstr i 6 misjonarek z polskiej prowincji. Świadectwo misjonarek i ich ciche oddanie najbiedniejszym z biednych miało ogromny wpływ na ukształtowanie tamtejszych sióstr. Wiele trudności uczyniło je jednym, i dziś są one świadkami pojednania dla Kościoła w Rwandzie.

rwviscomm

Zarówno życie kontemplacyjne jak i czynne naszych sióstr wydaje się dobrze wyważone. Siostry pracują jako nauczycielki w szkołach i zawiadują dwoma przedszkolami z bardzo dobrymi programami nauczania. Siostry są bardzo zaangażowane w służbie zdrowia w różnych diecezjach Rwandy, gdzie prowadzą pięć dobrze rozwiniętych ośrodków zdrowia obejmujących dzieci w każdym wieku, kobiety i mężczyzn. W ośrodkach tych siostry pracują w działach administracji i jako pielęgniarki, m.in. bezpośrednio opiekując się osobami zarażonymi HIV/AIDS. Siostry są też zaangażowane w program „opieka nad matką i dzieckiem”; zarządzają centrum dożywiania, gdzie uczą matki przygotowywać urozmaicone odżywcze pożywienie dla ich dzieci, używając bogactw naturalnych przy minimalnym koszcie nakładu.

rwviskids

Serce się kraje, patrząc na setki dzieci, które cierpią na niedożywienie i inne pochodne choroby. Zarządzanie wszystkimi tymi ośrodkami jest wysoko oceniane, na co składa się dobra współpraca naszych sióstr, ich zaangażowanie i poświęcenie. We współpracy i z pomocą organizacji Maitri, siostry opiekują się również setkami sierot i biednych dzieci, które dzięki temu żyją i mogą chodzić do szkoły. Nade wszystko, przez wieloraką posługę sióstr ludzie doświadczają współczującej miłości Boga.

rwviscare

 

rwviskib

W ścisłej współpracy z księżmi pallotynami i duchowieństwem diecezjalnym, siostry są włączone w formację i kształtowanie wiary u ludzi w różnych parafiach; zwłaszcza ogromne jest ich oddanie się pielgrzymom i w centrum duchowości przy Sanktuarium Kibeho. Są to zaangażowania wymagające dużo poświęcenia i wytrwałości. Ukierunkowywanie życia ludzi i prowadzenie młodzieży są dużym wyzwaniem w posłudze naszych młodych sióstr. Ojcowie, siostry i ludzie świeccy wlaściwie rozumieją charyzmat ZAK i nim żyją na co dzień.

rwvissrs

Dziękujemy siostrom za szczere i serdeczne podzielenie się z nami ich radościami i kłopotami, obdarzając nas zaufaniem. Niech Bóg pobłogosławić ich wysiłki i napełnić je nową łaską i siłą do dalszej pracy dla Jego większej czci i chwały.

rwvisizab

W lutym 2011 r. obecna Delagatura Rwandy i Konga otrzyma oficjalny status regii, pod nazwą Regia Matki Bożej z Kibeho.

___________

Foto: Archiwum Generalatu

Categories