Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

WIZYTACJA GENERALNA W KAMERUNIE

W dn. 23 stycznia – 14 lutego, s. Liberata Niyongira i s. Honorata Lyimo, radne generalne, przeprowadziły wizytację w Delegaturze pw. św. Jana Pawła II w Kamerunie. Tematem przewodnim były słowa wyjęte z listu św. Pawła: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7). Wspólnotę w Kamerunie tworzy 16 Sióstr: 11 polskich sióstr misjonarek, 5 sióstr Kamerunek, 1 nowicjuszka oraz 4 postulantki.

image 6

 

Kamerun leży na styku zachodniej i środkowej Afryki. Jego zróżnicowana etnicznie populacja należy do najbardziej zurbanizowanych w zachodniej Afryce. Stolica to Yaounde, położone w południowo – środkowej części kraju. Środowisko naturalne jest bogate w lasy, bujną roślinność, góry i rzeki.

Od XIX wieku w historię Kamerunu wpisali się na stałe księża pallotyni i siostry pallotynki. Przez miejscowych ludzi do dziś uważani są za ojców wiary katolickiej. Ogromne wrażenie robi stojący do dziś dom zbudowany przez nasze siostry ponad sto lat temu. Jest on symbolem obecności pallotyńskiego ducha, który żyje w Kamerunie i jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.

image 7

Pierwsi pallotyńscy misjonarze opuścili Kamerun podczas I wojny światowej. W 1998 r., ich dziedzictwo podjęły z ewangeliczną odwagą polskie siostry misjonarki. Dziś Siostry pracują w trzech diecezjach: Yaounde, Doume i Bafoussam. Zachowując pallotyński charyzmat siostry prowadzą działalność ewangelizacyjną w duszpasterstwie parafialnym, w więzieniu, centrum duchowości, szkołach i przedszkolach. Ich bezinteresowne oddanie jest służbą najuboższym i najbardziej potrzebującym. Odwiedzając nasze wspólnoty mogłyśmy doświadczyć z jak wielkim oddaniem siostry głoszą Chrystusa i docierają z Ewangelią do każdego zakątka.

image 10

image 11

Dziękujemy za ich świadectwo wiary i radości pośród wyzwań misyjnego życia. Cieszymy się także ze spotkań z Księżmi Biskupami: JE Ks. Arcybiskupem diecezji Yaounde, Jeanem Mbarga i JE Ks. Biskupem diecezji Doume, Janem Ozgą. Obaj wyrazili wdzięczność i uznanie za obecność i pracę sióstr.

Image 1

Módlmy się za nasze siostry, aby Dobry Bóg im błogosławił, napełniał łaską i siłą, aby z nadzieją mogły kontynuować powierzone im zadania dla nieskończonej chwały Bożej.

Categories