Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

WIECZNA PROFESJA S. ASTRID MEINERT SAC – PROWINCJA NIEMIECKA

1%20final%20profession%20SrAstrid

W sobotę, 18 lipca 2015r., Siostry Pallotynki w Niemczech świętowały razem z s. Astrid Meinert SAC jej wieczną profesję. Ks. Edward Fröhling SAC przewodniczył Mszy św. w domowej klasztornej kaplicy, którą s. Ann przepięknie przystroiła kwiatami.

W swojej homilii ks. Fröhling skupił się nad tekstem z Ewangelii św. Mateusza 17, 1-5, który s. Astrid wybrała na ten dzień, jako myśl przewodnią całej uroczystości: “To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie”.

Chór katedralny z Limburga, do którego należy także s. Astrid, przy akompaniamencie katedralnego organisty uświetnił bogatym śpiewem zarówno liturgię, jak i cały ten szczególny dzień.

 

3%20final%20profession%20SrAstrid

Wieczną profesję s. Astrid złożyła na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. Helgi Weidemann SAC.

Poruszającym momentem było świadectwo, które s. Astrid wypowiedziała po krótkiej modlitwie słowami Psalmu: Podtrzymaj mnie według swojej obietnicy, bym żył; nie zawiedź mojej nadziei! (Ps 116).

Następnie s. Helga podała Siostrze świecę i obrączkę, które wcześniej pobłogosławił ks. Fröhling.

4%20final%20profession%20SrAstrid

Po uroczystości i gratulacjach, wszyscy goście udali się na obiad, kawę i ciasto. Dzień zakończył się Nieszporami, podczas których s. Astrid zaskoczyła wszystkich, wyrażając bardzo oryginalnie swoje podziękowanie. Skierowała je do każdej Siostry z osobna, dziękując jej za doświadczenie miłości, za konkretne postawy i gesty, jakich zaznała od każdej z nich w ciągu ostatnich lat.

5%20final%20profession%20SrAstrid

Uroczystość Wiecznej Profesji, która miała miejsce w Roku Życia Konsekrowanego ogłoszonym przez Papieża Franciszka, pozwoliła doświadczyć, tym wszystkim którzy w niej uczestniczyli, w sposób poruszający i żywy, „radości Ewangelii”.

Categories