Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

WARSZTATY (WORKSHOP) DLA PRZEŁOŻONYCH – W TANZANII

img 5968a1

Podczas Roku Jubileuszowego naszej rodziny pallotyńskiej miałyśmy zaszczyt gościć w Tanzanii na warsztatach dla przełożonych liderki naszych wspólnot z Afryki i Indii. Spotkanie to zorganizował Zarząd Generalny. Temat zaczerpnięty został z listu św. Pawła: Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie (Gal 5, 13). Inspiracją była wymowna ikona malarza Siegera Koodera „Pan Jezus umywa nogi św. Piotrowi” (Jan 14, 1-7).

peter

 

img 1195a1

img 1200a1

Od 20 kwietnia uczestniczki spotkania przybywały do Domu Nowicjatu w Poli Singisi, niedaleko Arusha. Gościłyśmy: dwie siostry z Południowej Afryki, cztery z Indii, sześć z Rwandy pod przewodnictwem s. Bellancily Mukandahiro, Przełożonej Regii oraz dwanaście sióstr z Tanzanii wraz z s. Mary McNulty, Przełożoną Prowincjalną Prowincji Angielskiej. Spotkaniu przewodniczyły Radne Generalne s. Josephina D’Souza i s. Stella Holisz. S. Izabela Świerad, nasza Przełożona Generalna z Rzymu, towarzyszyła siostrom przez ostatnie 3 dni. Siostra pozostanie w Tanzanii na wizytacji kanonicznej do 14 maja.

img 1112a1

img 1362a1

W ramach przygotowania do seminarium, wszystkie uczestniczki były poproszone o przestudiowanie dokumentu pt. Instrukcja Kongregacji do Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: Posługa władzy i posłuszeństwo oraz o przygotowanie odpowiedzi na pytania oparte o powyższy dokument i pallotyńską duchowość. W poniedziałek 23 kwietnia, na rozpoczęcie spotkań, ks. James Amasi SAC, Przełożony Delegatury Tanzania/Kenia, odprawił Mszę św.

img 1229a1

img 5981a1

Spotkanie zakończyło się 2 maja. Celem warsztatów było zainspirowanie młodych sióstr do odpowiednich motywacji i przemyślenia zakonnych i pallotyńskich postaw w kierowaniu wspólnotą i jej posłudze, tak aby stały się dobrymi przełożonymi napełnionymi duchem naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego.

Organizacja warsztatów była bez zarzutu, a poruszane tematy okazały się bardzo ambitne. S. Stella przekazała inspirujące refleksje na temat: Miłość jako doświadczenie Wieczernika prowadzi do służby.

Ks. Romualdo Uzabumwana SAC, Przełożony Regii Rwanda /Kongo, który był obecny przez 2 dni, poruszył temat: Służba i odpowiedzialność w zakonnych wspólnotach – przewodzenie innym w drodze Boga. W środę miałyśmy gościa z Dar es Salaam, s. Florę Mashughuli, Karmelitankę od Siostry Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostra Flora podzieliła się swoim własnym doświadczeniem na temat: Wyzwania i zmagania wyższych i lokalnych przełożonych w międzynarodowych zgromadzeniach w krajach misyjnych.

img 1132a1

Tematy były również przygotowane przez nasze siostry z Rzymu: 26 kwietnia s. Josephina pięknie mówiła O cechach charakterystycznych pallotyńskich liderów (przełożonych) dzisiaj, a w sobotę s. Izabela naświetliła nam Rolę przełożonej w świetle dokumentów Kościoła, naszych konstytucji i Pism św. Wincentego Pallottiego. Po każdym referacie siostry pracowały w grupach oraz dzieliły się spostrzeżeniami na forum. Było to dla wszystkich dużym wyzwaniem, gdyż uczestniczki wywodziły się z różnych krajów, mając za sobą inny bagaż doświadczenia i różną znajomość języka angielskiego. Mimo to, wszystko przebiegało sprawnie. Towarzyszył nam prawdziwie duch współpracy i jedności. Dla wielu sióstr było to pierwsze doświadczenie przebywania w międzynarodowej wspólnocie i pracy w niej. Liturgia była zawsze radosnym i pełnym nowego ducha przeżyciem, gdyż każda uczestniczka mogła dzielić się bogactwem kultury swojego kraju w swoim własnym języku.

img 1233a1

W niedzielę 26 kwietnia, siostry z wielką radością wybrały się na wycieczkę, podczas uczestniczyły w Eucharystii sprawowanej w parafii księży Pallotynów w Esso, Arusha. Ponieważ akurat wypadała niedziela powołaniowa, była to dobra okazja dla sióstr do podzielenia się swoim powołaniem i pracą misyjną. Wszyscy byli zauroczeni tak liczną i żywą wspólnotą parafialną. Prawie 1000 dzieci radośnie uczestniczyło we Mszy św. Po liturgii księża Pallotyni zaprosili nas na smaczny obiad. Następnie odwiedziliśmy Dom Delegatury Księży Pallotynów oraz nasze siostry, które mieszkają w Diecezjalnym Centrum dla Liderów, a także następną wspólnotę w Usa River Centrum Zdrowia w pobliżu Arusha.

1 maja świętowałyśmy dzień imienin s. Josephiny, uświetniony wieczorem kulturalnym z tańcami i śpiewem przygotowanymi przez siostry z Tanzanii i innych krajów.

img 1243a1

Ostatni dzień 2 maja był poświęcony podsumowaniu, podczas którego wszystkie siostry podzieliły się doświadczeniem przeżytych dni, sugestiami i postanowieniami na przyszłość. S. Izabela zakończyła spotkanie słowami wdzięczności, umocnienia i zachęty. Wieczorem w ceremonii rozesłania, aby dać wyraz wypełnieniu słów Jezusa: Teraz, tak jak Ja, wasz Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście jedni drugim nogi umywać, nasza Przełożona Generalna, w symbolicznym geście umyła ręce wszystkim uczestniczkom spotkania. Była to ceremonia wzruszająca i pełna modlitwy.

img 6005a1

Warsztaty były historycznym wydarzeniem oraz wypełnieniem zalecenia ostatniej Kapituły Generalnej. Wyrazy uznania dla Tanzanii, która pełniła rolę gospodarza i będzie odtąd zapamiętana jako pierwszy kraj, który przygotował tego rodzaju spotkanie na ziemi afrykańskiej. 3 maja uczestniczki powróciły do swoich krajów, ubogacone i pełne wdzięczności Bogu i Zarządowi Generalnemu za możliwość uczestniczenia w tym szczególnym spotkaniu.

S. Mary McNulty SAC, Przełożona Prowincjalna

Categories