Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

W DRODZE KU JEDNOŚCI

Ku jednosci

W drodze ku jedności

Boże Ojcze, Miłości Nieskończona

My Siostry Pallotynki stajemy dzisiaj przed Tobą, by słuchać pragnień Twojego Najświętszego Serca. W świecie, który wciąż doświadcza rozdarcia, konfliktów i braku pokoju, chcemy stawać się zaczynem jedności i prorokami komunii. W zjednoczeniu z Tobą i pomiędzy sobą chcemy rozeznawać sposób, w jaki zamierzasz prowadzić nasze wspólnoty.

 

Udziel nam daru mądrości, abyśmy słuchały Twojego słowa i według niego rozeznawały nasze pallotyńskie dzisiaj i jutro. Niech Twoja mądrość towarzyszy nam we wszystkich decyzjach, osobistych i wspólnotowych, aby były one odpowiedzią na pragnienia Twojego Serca i potrzeby współczesnego człowieka.

Udziel nam daru rozumu, abyśmy wnikały w tajemnice Twojej obecności w świecie i umiały rozpoznawać Twoją wolę wobec nas i każdego człowieka. Pomóż nam głębiej rozumieć naszą rzeczywistość, podejmować jej wyzwania i nieustannie umieszczać ją w horyzoncie wieczności.

Udziel nam daru rady, abyśmy z pokojem i ufnością kierowały naszym życiem. Niech wątpliwości, niepokoje i trudy codzienności będą dla nas okazją, by nieustannie powierzać się Tobie i wybierać zawsze to, co jest zgodne z Twoją świętą wolą.

Udziel nam daru męstwa, abyśmy odważnie i twórczo odczytywały znaki czasu. Niech moc Twojego Ducha uczyni nas kobietami o sercach dzielnych i kochających, które w odpowiedzi na Twoją nieskończoną miłość pójdą wszędzie tam, gdzie czekają spragnieni Ciebie bracia i siostry.

Udziel nam daru umiejętności, abyśmy poznawały, rozeznawały i wybierały to, co służy jedności i prawdzie. Daj nam jasność myślenia, zdolność dialogu i odwagę do podejmowania działań, by nasze życie i apostolstwo były czystą Ewangelią.

Udziel nam daru pobożności, abyśmy z radością i prostotą serca przeżywały naszą konsekrację. Niech naśladowanie Jezusa rodzi w nas czułość, wrażliwość i serdeczność wobec każdego człowieka. Spraw, by nasza modlitwa owocowała duchowym dziecięctwem, które karmi się pojednaniem i komunią.

Udziel nam daru bojaźni Pańskiej, abyśmy świadome, jak kruchym i delikatnym darem jest jedność, z odwagą i odpowiedzialnością realizowały go w naszych wspólnotach. Niech bojaźń, by nie utracić nigdy Twojej świętej miłości, poszerza nasze serca i uzdalnia nas do niesienia jedności wszędzie tam, gdzie nas poślesz.

Niech nasze wsłuchanie w Ciebie i rozeznanie Twoich pragnień zrodzi w nas decyzje, postawy i czyny, które będą dla Twojej nieskończonej chwały, dla zniszczenia grzechu i dla zbawienia dusz. Amen.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami.

Błogosławiona Elżbieto Sanno, módl się za nami.

A.I.D.G.

Categories