Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

“Szczerość i wielkoduszna gotowość serca”

pallotti jubil6a

Pallotti łączy rozumienie ofiary z pojęciem miłości: kto miłuje jest zawsze gotowy ponieść ofiarę dla umiłowanego. Ojciec ofiarował swojego Syna, posyłając Go na świat ze względu na miłość, jaką ma do każdego człowieka. Jezus złożył ofiarę ze swojej boskości jako wyraz posłuszeństwa Ojcu i całe swoje życie uczynił drogą do Ojca. Jezus złożył ofiarę ze swojego życia, umierając z miłości, aby nas pojednać z Ojcem i abyśmy żyli z Nim w wieczności.

 

Pallotti także łączy pojęcie ofiary z pokorą: Jezus uniżył samego siebie i stał się jednym z nas. Świadomi naszych słabości w pełnym odpowiadaniu Bogu na Jego miłość i miłosierdzie powinniśmy stawać przed Bogiem w pokorze i składać Mu ofiary uwielbienia i dziękczynienia, ofiary jakiej domaga się od nas miłość, choćby nawet miał to być krzyż, który trzeba nam ponieść. To czego Wincenty żąda od swoich naśladowców to “szczerość i wielkoduszna gotowość serca” (por. OOCC II, str. 8). Nie trzeba ponosić tych samych ofiar, co Jezus, ale żyć miłością do Boga i bliźniego, która przynagla nas do całkowitego ofiarowania siebie samych, gdyby zaistniała taka konieczność, a wszystko to ze względu na miłość Boga i miłość bliźniego.

______________

Grafika, s. Julitta Gołębiowska SAC

Digital collage, s. Miriam Studzińska SAC

Categories