Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

St. Thomas Aquinas House of Studies, Washington, D.C.

ST. THOMAS AQUINAS HOUSE OF STUDIES: 1932-1965

WASHINGTON, D.C.

washwhitehouse

Biały Dom – siedziba prezydentów Stanów Zjednoczonych. W 1934, w okresie przyjazdu sióstr do Waszyngtonu, Franklin Roosvelt dobudował drugie piętro w skrzydle zachodnim i przeniósł Gabinet Owalny do części płd.-wsch.

Siostra Dominika Senn, Scholastyka Urban i Henrica Roettgen były naszymi pionierkami w Waszyngtonie. Nieruchomość stała się własnością Zgromadzenia z woli Pana Leopolda Moellera, niemieckiego malarza portretowego, który zmarł w dniu 21 czerwca 1931 roku. Gdy śmiertelnie chory człowiek zastanawiał się, komu zapisać dom po swojej śmierci, pewien profesor z uniwersytetu katolickim, zasugerował: „Gdybym był na twoim miejscu, przekazałbym dom niemieckiemu Zgromadzenia Sióstr dla uczczenia pamięci twojej niemieckiej żony”. Ks. Max Haarpainter był sąsiadem pana Moellera, i to on zaproponował siostry pallotynki.

Testament podważyło dwudziestu czterech krewnych: pani Caroline Burns, jedyna żyjąca krewna z rodziny pani Moeller, główny egzekutor testamentu, i beneficjentka sióstr pallotynek (1000 dolarów plus meble), poczuwała się w sumieniu do wypełnienia intencji zmarłego. Przytaczane było jej powiedzenie: „Jeśli tego nie zrobimy, on wyjdzie z grobu i zmusi do wykonania tego, o co prosił”.

washin1932

Kiedy pallotynki przyjechały tam w dniu 8 września 1932 roku, zastały dom bardzo brudny. Krewni zdołali już powynosić meble a krewni paski domu meble. Gaz i woda były odcięte dopóki nie zapłacono podatku od nieruchomości w wysokości 200 dolarow. Zanim siostry się sprowadziły, dom był oświetlany lampami gazowymi. Było to zbyt słabe światło do nauki i w krótkim czasie zaprowadzono światło.
Siostry wspominały bardzo ciepło swój pobyt w klasztorze św. Tomasza z Akwinu. Były to przeważnie młodsze siostry przygotowujące się do przyszłych zadań. Najwyraźniej dobrze się czuły we wspólnocie, bo z żalem wyjeżdżały stamtąd po ukończeniu studiów na uniwersytecie.

Siostry miały troje wypróbowanych przyjaciół i dobroczyńców: dwie panie i ks. Maxa Haarpaintera.

Wspólnota opuściła dom w 1965 roku, kiedy zapadła decyzja o prowadzeniu formacji w przyszłości w rejonie St. Louis, Missouri.

0

Categories

Contact us