Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Srebrny Jubileusz w Indiach

SREBRNY JUBILEUSZ PROFESJI

S. EUGINE NIRMALA i S. STELLI CHINNAPPA

Święto Wniebowzięcia Matki Bożej – 15 sierpnia 2012 roku było szczególnym dniem świętowania, dziękczynienia i radości dla siostry Eugine i siostry Stelli, które 25 lat temu powiedziały Panu Bogu: „Ciebie jedynie będę kochać, Tobie jedynie chcę służyć, jestem cała Twoja”.

Jubilatki z s. Clara Xavier, przełożoną prowincjalną i ks. proboszcz Anto Vijayan

Uroczysty dzień rozpoczął się Godziną świętą, uwielbieniem Boga, dziękowaniem Panu za dar Sióstr Eugine i Stelli. Uroczysta Eucharystia o godzinie 9 była oczywiście szczytem dnia i niezwykłą okazją dla wspólnoty sióstr jak i dla mieszkańców „Domu dla Starszych” (Nishkalanka Seva Home) oraz dla personelu, aby dziękować Bogu najpierw za dar powołania dwóch Sióstr Jubilatek, a następnie za obfitość łask i talentów, jakimi Bóg je obdarował, za owocność ich pracy w Jego winnicy.

 

Nasza radość była tym pełniejsza, że miałyśmy wśród nas s. Clarę Xavier SAC, przełożoną prowincjalną naszej prowincji pw. Matki Bożej Pięknej Miłości. Ksiądz proboszcz Anto Vijayan SAC podzielił się bogatym doświadczeniem współpracy z Siostrami Jubilatkami, dziękując im za dobrą współpracę oraz zaangażowanie się w całej parafii. Mszę święta ubogacił śpiew sióstr.

melodious%20choir

Schola sióstr

Po uroczystej Eucharystii nie było końca życzeniom i śpiewom. Oczywiście ze szczególną estymą pokrojono jubileuszowy tort.

sisters%20wishing%20the%20jubilarians%20with%20silver%20bells

Współsiostry ze srebrnymi dzwonkami składają życzenia Jubilatkom

Dziękczynna Msza św. została również odprawiona w kościele parafialnym o godzinie 10.30. Po Komunii św. s. Clara Xavier złożyła życzenia jubilatkom, wyrażając wdzięczności i uznanie za ich piękną, pełną poświęcenia służbę, odznaczając je tradycyjnym szalem. Po Mszy św. poczęstunek był przygotowany dla wszystkich uczestników uroczystości.

srclara%20felicitating%20srstella

S. Clara okrywa tradycyjnym szalem s. Stellę; na pierwszym planie s. Eugine

Obecne siostry zakonne wraz z księdzem proboszczem byli zaproszeni na uroczysty obiad. Odświętna atmosfera i muzyka towarzyszyły wszystkim przez cały dzień. Na koniec siostry wraz z personelem domu opieki przygotowały bogaty program artystyczny. Śpiewom, tańcom i radości nie było końca.

jubilarians%20enjoying%20the%20delicious%20food

Jubilatki i goście raczą się jubileuszowymi delicjami

fisherfolk%20dance%20of%20maharastra

Taniec ludowy rybaków Maharastra

srclara%20presenting%20a%20gift%20to%20sreugine

Sr. Clara wraz z obdarowaną upominkiem jubileuszowym s. Eugine

srclara%20%20presenting%20a%20gift%20for%20srstella

S. Clara przekazuje upominek s.Stelli

Na zakończenie s. Clara jeszcze raz w obecności mieszkańców Domu Starców wyraziła słowa uznania i wdzięczności Siostrom Jubilatkom. Również Siostry Jubilatki wyraziły słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy przygotowali ten pamiętny dzień tak uroczyście. Podzieliły się również doświadczeniami ze swoich 25 lat życia zakonnego. Ṡwiętowanie zostało zakończone śpiewem na cześć Matki Bożej. W tym dniu obchodziłyśmy również urodziny s. Amuthy oraz 65. lecie Wyzwolenia i Niepodległości Indii.

paying%20homage%20to%20our%20country%20and%20the%20freedom%20fighters

Hołd oddany ojczyźnie i bojownikom o jej wyzwolenie

community%20members%20with%20srclara

Członkinie lokalnej wspólnoty wraz z s. Clarą

Categories