Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

SREBRNY JUBILEUSZ PROWINCJI HINDUSKIEJ

img 5158

W dniu święta Matki Bożej z Guadalupe 12 grudnia 2011r. Prowincja Matki Bożej Miłości w Indiach obchodziła swój Srebrny Jubileusz. Ponad 30 sióstr Pallotynek Misjonarek reprezentujących wszystkie nasze wspólnoty zgromadziło się już wcześniej w Domu Prowincjalnym w Bangalore, Karnataka, aby wspólnie przygotować ten wyjątkowy i historyczny dzień.

 

img 5053

Byliśmy zaszczyceni obecnością wielu dostojnych gości: księdza Arcybiskupa Bangalore Bernardem Morasem, Przełożonych Prowincjalnych Księży Pallotynów obu Prowincji w Indiach, Przełożonej Prowincjalnej Sióstr Apostolstwa Katolickiego, Pani Cresy, członkini Pallotyńskiego Instytutu Khristsevikas oraz przedstawicieli z różnych wspólnot Księży Pallotynów, wielu kapłanów i przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, a także Pani Helenki Morkisz, siostrą s. Stelli Holisz, przedstawicieli rodzin i wiernych z naszej parafii pw. Chrystusa Króla.

img 5236

Gdy chór rozpoczął swoją pieśn na wejście, 25 sióstr z 25 zapalonymi świecami w ręku, na czele z S. Izabelą Świerad, Przełożoną Generalną, S. Stellą Holisz i Sr. Josephina D’Souza, poprowadziło procesję do ołtarza i umieściło światło na specjalnie przygotowanym i przystrojonym stojaku. Ks. Arcybiskup Moras przewodniczył Mszy św. wraz z 24 celebrantami. Nasz główny celebrant został powitany przez “Mangala Arathi”, tj. indyjski uroczysty zwyczaj uhonorowania szczególnych gości, a wszyscy uczestnicy Eucharystii przez “Kumkum and Sandalwood paste” -szczególny symbol położony na czole – zwyczaj powitania. S. Helen Lourduswamy, radna prowincjalna, przygotowała wprowadzenie do Mszy św. Ksiądz Arcybiskup w swoim słowie zaprosił nas, abyśmy byli ludźmi wiary i aby tą wiarą dzielić się, świadczyć i obdarzać wszystkich wokół, i nie ustawać w głoszeniu Dobrej Nowiny jako, że rok 2012 będzie w diecezji rokiem Ewangelizacji. W procesji z darami s. Josephina złożyła kwiaty symbolizujące wszyskie członkinie Prowincji. Podczas konsekracji nasze kandydatki wykonały “Maha Arathi” – z kwiatami, kadzidłem i świecami- indyjski sposób stosowany w liturgii oddania czci Bogu.

img 5227

Po Mszy św. s. Alda Paes, mistrzyni ceremonii, zaprosiła siostry, aby uhonorowały obecnych zacnych gości poprzez gest wręczenia szala oraz zdjęcia Założyciela z hasłem roku jubileuszowego: Dla nieskończonej chwały Bożej. Następnie S. Izabela skierowała do sióstr przesłanie jubileuszowe, podkreślając ważność każdej siostry w budowaniu tej prowincji i konieczność patrzenia z nadzieją w przyszłość, nie bojąc się ciągłego wspinania w górę.

img 4565

Następnie został przygotowany program kulturalny z udziałem naszych studentek, kandydatek, postulantek i uczniów. Studentki z internatu w Bangalore wykonały taniec – modlitwę, który podniósł naszego ducha ; taniec przedstawiający różne języki i kultury Indii . Dzieci ze szkoły w Manjeswar gdzie uczą nasze siostry, poprzez przepiękny taniec zaprezentowały życie św. W. Pallottiego. Słowami podziękowania s. Inacinha Fernandes, wikaria prowincjalna, zamknęła część oficjalną jubileuszu i zaprosiła wszystkich na wspaniała Agapę!

Sr. Lillian Kaniampuram, SAC

Categories