Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Sr. Stella Barelli SAC, (Clea Maria Barelli) 01.08.1922 – 01.02. 2020

Clea urodziła się w Magnacavallo, w diecezji Mantova, we Włoszech. Była najmłodsza w siedmioosobowej rodzinie. Pod koniec lat czterdziestych, Clea wraz z grupą innych włoskich dziewcząt przyjechała do Anglii, aby pracować w fabrykach bawełny w Rochdale w Anglii. W tym czasie lokalna społeczność włoska spotykała się w naszym klasztorze w Rochdale, na niedzielnej mszy świętej w języku włoskim. To właśnie tutaj Clea dowiedziała się o Siostrach Pallotynkach i we wrześniu 1952 roku wstąpiła do Zgromadzenia. Otrzymała imię zakonne s. Maria Stella. I profesję złożyła 22.08.1955 r., a profesję wieczystą 15.08.1961 r.

20150220 124051

 

Siostra Stella była utalentowaną krawcową, a także wykształconą pielęgniarką. Pracowała we wspólnocie w Rochdale, w Macclesfield, oraz w Niemczech. Była bardzo towarzyską osobą, która zawsze interesowała się ludźmi, a w szczególności włoskimi imigrantami w okolicach Rochdale. Po ukończeniu studiów w Birch Hill Hospital w Rochdale, s. Stella została przeniesiona do Londynu, do nowo otwartej wspólnoty w Greenford, aby pomóc w Parafii Nawiedzenia NMP, która jest prowadzona przez Irlandzkich Pallotynów. To był jej apostolat przez następne trzynaście lat. Lubiła pracować w parafii, odwiedzać osoby starsze i spotykać się z rodzinami włoskimi. Jej szczególną miłością był śpiew w chórze parafialnym oraz praca w ogrodzie i szydełkowanie. Innym jej hobby było robienie wina, którym chętnie dzieliła się z przyjaciółmi i parafianami.

Siostra Stella miała silny włoski charakter, była bardzo radosną, kochającą i rozmodloną osobą. Wyróżniała ją miłość do Matki Bożej i św. Wincentego Pallottiego. Ku jej wielkiej radości, w 1990 roku s. Stella została wybrana, aby pomóc w nowej misji w Tanzanii. Miała już 68 lat, ale z wielką odwagą i entuzjazmem podjęła wyzwania życia misyjnego. Była przyzwyczajona do ciężkiej pracy i dzięki swoim praktycznym zdolnościom miała ogromny wkład w tworzeniu fundamentów nowej misji w parafii Makiungu w diecezji Singida. W 1995 roku pomogła założyć pallotyńską szkołę dla dziewcząt i nasz dom w Siuyu. Uczyła miejscową ludność w Makiungu prostego szycia, gotowania, ogrodnictwa, hodowli drobiu i zwierząt domowych. Nauczyła miejscowych kucharzy wypiekać smaczny chleb, a nawet pizzę kontynuując swe włoskiego dziedzictwo. Siostra zawsze była gotowa włączyć się w taniec i śpiew młodych sióstr.

W wieku 80 lat siły siostry Stelli zaczęły słabnąć, a w listopadzie 2002 roku poczuła, że nadszedł czas powrotu do Anglii. Po kilku latach została przeniesiona do domu opieki przy wspólnocie Park Mount w Macclesfield.

Dziękujemy s. Stelli za jej życie i wierną służbę w naszym Zgromadzeniu. Będzie nam Siostry brakowało – naszej jedynej włoskiej Pallotynki! Mimo, że odeszła od nas, jej duch misyjny nie zostanie zapomniany. Niech Bóg obdarzy Siostrę wiecznym odpoczynkiem w swoim Niebiańskim Domu, gdzie może „śpiewać Panu nową pieśń” (Psalm 144,9).

Sr. Mary Mc Nulty SAC

Categories