Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

SPOTKANIE PROKURATOREK MISYJNYCH W RZYMIE

Miss IMG 2855

Idźcie! Głoście! – to hasło tegorocznego spotkania Prokuratorek Misyjnych, które miało miejsce w Rzymie w dniach od 16 do 22 stycznia. Osiem sióstr: z Anglii, Niemiec, Indii, Rwandy/Konga, Tanzanii i USA spotkało się pod przewodnictwem s. Marii Landsberger i s. Bożeny Olszewskiej z Zarządu Generalnego, aby podzielić się doświadczeniem, uczyć się od siebie nawzajem, wysłuchać interesujących wykładów opartych na szerokim doświadczeniu innych oraz wypracować wytyczne dla naszych prokuratorek misyjnych.

 

Podczas otwarcia spotkania Przełożona Generalna s. Izabela Świerad zachęciła uczestniczki do refleksji na temat świadomości i działalności misyjnej w naszych prowincjach według ich indywidualnych możliwości oraz jak możemy wzmocnić naszą tożsamość misyjną, która jest podstawą naszego charyzmatu i historii, jak interpretować w świetle wezwania Kościoła znaki czasu. Innym ważnym zagadnieniem było określenie naszej współpracy w Zgromadzeniu.

Miss IMG 2822

Miss IMG 2811

O wykłady zostali poproszeni: ks. Tadeusz Wojda SAC, podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, który przedstawił nam szerokie informacje na temat aktualnej sytuacji misji w świecie oraz s. Maria Moryl SSPC, Przełożona Generalna Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Claver wraz ze swoją współsiostrą, S. Hiacyntą. Siostry podzieliły się z nami swoimi refleksjami na temat historii misji i bogatych doświadczeń z misyjnej działalności ich Zgromadzenia.

Miss IMG 4895

Bardzo owocnym dla sióstr było uczenie się od siebie nawzajem apostolstwa w tej dziedzinie. Swoim bogatym doświadczeniem podzieliła się s. Christine Bohr, s. Ingrid Schuler i s. Marta Litawa. Siostry pomogły nowym prokuratorkom misyjnym wejść bardziej w wymagania związane z tą pracą.

Wszystkie uczestniczki uznały za szczególny dar możliwość uczestniczenia w tym czasie w Rzymie w Triduum Pallottiego i uroczystej Mszy św. w San Salvatore in Onda, doświadczając jedności z rodziną Pallotyńską z Rzymu i wieloma pallotyńskimi studentami z całego świata.

PALL IMG 2859

Wszystkie prokuratorki były zgodne, że podjęte spotkanie wymaga kontynuacji i wyraziły wdzięczność za umocnienie i ubogacenie ich w misyjnej świadomości i działalności. Na zakończenie spotkania S. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, posłała każdą z nas, aby szerzyć radość Ewangelii, namaszczając nasze ręce olejem i wręczając każdej Prokuratorce Misyjnej krzyż papieski Dobrego Pasterza.

Uczestniczki:

Sr. Christine Bohr – Anglia

Sr. Eugine Nirmala Francis – Indie

Sr. Fatima Josephine Mary- Indie

Sr. Honorata Lyimo Mamiro – Tanzania

Sr. Ingrid Schuler – Niemcy

Sr. Marta Litawa – Ruanda/Kongo

Sr. Mary Grace Barile – USA

Sr. Teresa Gieńko – Polska

Categories