Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie online trzech pallotyńskich Zarządów Generalnych

16 grudnia odbyło się spotkanie online trzech pallotyńskich Zarządów Generalnych. Spotkanie miało charakter formacyjny i koncentrowało się wokół najnowszej encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. Dokument zaprezentowała S. Nicla Spezzati ASC.

 

Siostra obszernie przedstawiła główne idee poruszane przez Ojca Świętego odnoszące się do wyzwań współczesnego świata i Kościoła.

IMG 3152

Ożywiona dyskusja dotyczyła przede wszystkim pojęcia braterstwa w kontekście pallotyńskiego charyzmatu, w wymiarze międzynarodowym i w różnorodności kulturowej.

Categories

Contact us