Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie online trzech pallotyńskich Zarządów Generalnych

16 grudnia odbyło się spotkanie online trzech pallotyńskich Zarządów Generalnych. Spotkanie miało charakter formacyjny i koncentrowało się wokół najnowszej encykliki papieża Franciszka Fratelli Tutti. Dokument zaprezentowała S. Nicla Spezzati ASC.

IMG 3155

 

Siostra obszernie przedstawiła główne idee poruszane przez Ojca Świętego odnoszące się do wyzwań współczesnego świata i Kościoła.

IMG 3152

Ożywiona dyskusja dotyczyła przede wszystkim pojęcia braterstwa w kontekście pallotyńskiego charyzmatu, w wymiarze międzynarodowym i w różnorodności kulturowej.

Categories