Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie – Niemcy – 2021

16 lutego odbyło się, z wykorzystaniem programu zoom, spotkanie z Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Prowincji Niemieckiej w składzie: S. Astrid Meinert, przełożona Prowincjalna, S. Maria Landsberger, wikaria oraz radne: S. Adelheid Scheloske, S. Ursula Schmitz i Sr. Simone Hachen. Spotkanie odbyło się w liturgiczne święte bł. Elżbiety Sanny, przeniesione z racji środy popielcowej, na dzień poprzedzający. Spotkanie rozpoczęło się raportem prezentującym aktualną sytuacją każdej wspólnoty.

IMG 3243

 

W Monachium apostolstwo Sióstr koncentruje się przede wszystkim na wsparciu naszych misji. Podejmowane aktywności służą parafialnej animacji misyjnej oraz zaangażowania lokalnej społeczności w pomoc misjom. W Refrath obecność Sióstr jest świadectwem kontynuacji pallotyńskiego charyzmatu w domu św. Józefa dla osób starszych oraz szpitalu św. Wincentego Pallottiego i przedszkolu w Bensberg, gdzie Siostry przez wiele lat podejmowały posługę.

20150428 071033

W Limburgu trwają prace remontowe kaplicy, refektarza, archiwum, pomieszczeń towarzyszących oraz starszej części domu opieki Felizitas. W najbliższym czasie w domu Felizitas docelowo będzie 26 sióstr. Cały dom, z nowym skrzydłem, przeznaczony jest dla 91 osób. Zarząd Prowincjalny oraz pozostałe Siostry mieszkają w domu Camaldoli i domu św. W. Pallottiego, tworząc jedną wspólnotę. Wszystkie trzy domy znajdują się na jednej parceli, w bliskim sąsiedztwie. Oczywiście wszystkie wspólnoty borykają się wyzwaniami, jakie niesie pandemia COVID-19.

IMG 20180814 173844

Radością Prowincji jest bliska współpraca z Siostrami Apostolstwa Katolickiego. Aktualnie dwie siostry pracują w Domu św. Józefa i dwie studiują na pallotyńskim uniwersytecie w Vallendar. Dyskusja dotyczyła również najbliższej przyszłości, jak owocnie przeżywać formację ciągłą, zachować misyjny charakter wspólnot, rozwinąć współpracę z pozostałymi prowincjami oraz Siostrami Pallotynkami Rzymskimi, a także wzmocnić misję w Brazylii.

IMG 4182

Pomimo wielu wyzwań Prowincja Niemiecka pozostaje bastionem pallotyńskiej historii i tradycji. Siostry nie tracą nadziei i apostolskiej radości mogąc służyć potrzebującym.

Categories