Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie Komisji Misyjnej

W pierwszym tygodniu lutego 2019 r. w naszym domu generalnym w Rzymie odbyło się II spotkanie Komisji Misyjnej. Celem spotkanie było ożywienie i przebudzenie ducha misyjnego wśród Sióstr naszego Zgromadzenia. Komisja podjęła także refleksję nad sytuacją w prowincjach, regiach i delegaturach pod kątem najpilniejszych potrzeb. Szczególnie jednak pochyliła się nad planem pomocy naszym młodym misjom.

IMG 20190204 WA0002

 

Rozwijające się nowe wspólnoty w Ugandzie, Zambii, Tripurze w Indiach, Magogo wśród Masajów w Tanzanii oraz Międzynarodowy Nowicjat przynoszą wiele radości i nadziei. Zwracają także uwagę na konieczność dobrego przygotowania naszych sióstr misjonarek, aby mogły jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby miejscowej ludności: osób starszych, dzieci, ubogich oraz zaradzić potrzebie edukacji i opieki zdrowotnej.

W odpowiedzi na zaproszenie papieża Franciszka do obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku 2019 r., Komisja Misyjna wypracowała także szereg konkretnych propozycji naszego zaangażowania misyjnego. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny opatrzony jest tytułem Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie. Będzie on poświęcony zaangażowaniu misjonarzy i misjonarek w apostolskie posłanie na krańce świata, gdzie Jezus posyła uczniów z Dobrą Nowiną oraz orędziem pokoju i miłości.

„Działalność misyjna stanowi paradygmat każdego dzieła Kościoła” (EG 15).

Categories