Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

SPOTKANIE – INDIE

IMG 3452

W dniu 8 marca poświęconemu Międzynarodowemu Dniu Kobiet odbyło się spotkanie on-line Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Prowincji pw. Matki Bożej Miłości w Indiach. Siostra Helen Lourdusamy, przełożona prowincjalna, przedstawiła pokrótce aktualną sytuację Prowincji.

 

Prowincja Indii jest młoda i dynamiczna, liczy 65 sióstr, 3 postulantki i 7 kandydatek. Obecnie prowincja liczy 11 wspólnot w 9 stanach kraju. Najbardziej znaczącym i radosnym przedsięwzięciem ostatnich lat jest otwarcie dwóch wspólnot misyjnych w Tripura, północno-wschodniej części kraju. Prowincja była również otwarta i dumna, mogąc wysłać Siostry do Rzymu, RPA i USA, aby współpracowały z misją w charyzmacie całego Zgromadzenia. Pośród wszystkich radości prowincja napotyka różne wyzwania związane z brakiem powołań i nowymi przepisami rządowymi dotyczącymi instytutów zakonnych.

IMG 6100

IMG 6165 001

Jednak pasja codziennego życia Sióstr nigdy nie słabnie. Mimo wielu przeszkód członkinie Prowincji angażują się w różne formy apostolatu, takie jak edukacja, służba zdrowia, duszpasterstwo, praca socjalna, opieka nad seniorami i Schronisko dla młodych dziewcząt. Dwie ostatnie instytucje są głównymi instytucjami generującymi dochody dla Prowincji, które wymagają dużej uwagi, aby jej kierownictwo mogło sprostać różnym wymaganiom. Siostry są szczęśliwe z ponownego otwarcia hostelu w Bangalore, który był zamknięty przez 9 miesięcy i nie przynosił żadnych dochodów. Podejmowany jest ogromny wysiłek, aby rozszerzyć i rozwinąć różne projekty, aby dotrzeć do osób znajdujących się w trudnej sytuacji i kontynuować dzieło ewangelizacji bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

IMG 6530

IMG 6751

IMG 6830

Aby sprostać wyzwaniom, duży nacisk kładzie się na pracę zawodową i formację na każdym etapie. Życie duchowe i wspólnotowe są dla Sióstr priorytetem. W tej chwili prowincja jest samowystarczalna, aby kontynuować różnorodne apostolstwo dla większej czci i chwały Bożej. Siostry są wdzięczne Bogu za Jego obfite miłosierdzie i troskę chroniące je przed niepewnością Covid-19.

Categories