Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK w Rzymie

Generalna Rada Koordynacyjna zebrała się w dniach od 10 do 16 maja 2013 roku w Rzymie, w centrum formacyjnym Zjednoczenia na Via Giuseppe Ferrari, przy Kościele pw. Królowej Apostołów.

img 2672

Generalna Rada Koordynacyjna składa się z trzynastu osób, którymi są: trzej członkowie z urzędu- Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego; dziesięciu członków- reprezentujących różnorodność Zjednoczenia wybieranych przez Zebranie Generalne na okres trzech lat, zgodnie z procedurą przygotowaną przez Generalną Radę Koordynacyjną. Po raz pierwszy zdarzyło się, że nieobecni byli trzej członkowie dlatego też zgodnie z ustaleniami, w skład tegorocznej Rady weszły trzy osoby zastępujące, mieszkańcy Rzymu. Wraz z sekretarzami, tłumaczami, radcą prawnym zebrało się razem dziewiętnaście osób.

 

Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze podczas trwających dni nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Uczestnicy wsłuchiwali się w Boże Słowo i z uwagą słuchali też siebie nawzajem, aby tym samym odkrywać najbardziej istotne sprawy dla ZAK. Dyskutowano na temat: realizacji charyzmatu św. W. Pallottiego w służbie nowej ewangelizacji, o roli lokalnych rad koordynacyjnych, o spotkaniach formacyjnych w różnych radach pallotyńskich, międzynarodowej komisji formacyjnej, a także poświęcono czas na sprawozdania, które przedstawił Prezydent ZAK, Generalny Sekretarz i Generalny Ekonom.

Z myślą o przyszłości rozpoczęto przygotowania do kolejnego Międzynarodowego Kongresu ZAK, który odbędzie się w lipcu 2015 r. Podjęto także wiele innych istotnych dla Zjednoczenia spraw, które rozważane były w duchu wzajemnej współpracy i z odpowiedzialnością za dzieło św. Wincentego Pallottiego.

S. Adelheid Scheloske SAC

Categories