Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

SPOTKANIE – BELIZE

20210313 192042

W sobotę 13 marca, Zarząd Generalny zorganizował wirtualne spotkanie on-line z Radą Prowincjalną Prowincji Matki Bożej z Guadalupe, w Belize. Jest to mała prowincja licząca 16 sióstr po profesji wieczystej zgromadzonych w trzech wspólnotach. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego sprawozdania przedstawionego przez s. Clarę Teul, Przełożoną Prowincjalną na temat aktualnej sytuacji wspólnot i całej Prowincji.

 

Misja i długoletnia historia istnienia Sióstr Pallotynek Misjonarek w Ameryce Centralnej jest wciąż żywa w sercach mieszkańców Belize. Pomimo podeszłego wieku i zmniejszającej się liczby członkiń, siostry nadal służą dzielnie na polu edukacji, pomocy ubogim i formacji chrześcijańskiej.

IMG 4775

Siostry są wdzięczne Bogu za wszelkie błogosławieństwa otrzymane w ciągu wszystkich lat służby narodowi i Kościołowi w Belize oraz za niezwykłe wsparcie i wpółpracę ze strony ludzi świeckich. Jednak dzisiaj napotykają one wiele wyzwań, które niesie codzienne życie: starszy wiek sióstr, choroby i brak młodszych członkiń, które podjęłyby odpowiedzialność przewodniczenia wspólnotom.

Otwarta dyskusja i dzielenie się różnymi sprawami dały nowy impuls do podjęcia wyzwań na najbliższą przyszłość Prowincji, a mianowicie: położenia nacisku na to, w jaki sposób wzmocnić życie duchowe sióstr, dobrą współpracę, ożywienie życia wspólnotowego, owocną formację młodych i autentyzm życia konsekrowanego, które jest świadectwem obecności Jezusa w dzisiejszym świecie.

Chociaż przed Prowincją stoi dzisiaj wiele wyzwań, to jednak dobre i szlachetne dzieła sióstr, które wciąż są prowadzone, przynoszą pomoc i radość w sercach wielu ludzi. Ziarno nadziei, które zostało zasiane przez Siostry Pionierki nadal pozwala patrzeć w przyszłość z niezachwianą odwagą i ufnością.

Categories