Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkania Instytutu Pallottiego w Rzymie

sbozenaolsz

W ramach rocznego cyklu organizowanego przez Instytut św. W. Pallottiego w Rzymie, dnia 9 maja 2013 r. w kościele SS. Salvatore in Onda, po raz kolejny spotkali się członkowie Rodziny pallotyńskiej i sympatycy św. W. Pallottiego. Było to juz drugie spotkanie w tym roku, a tematem refleksji przygotowanej przez s. Bożenę Olszewską SAC ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego były: “Propozycje wskazane przez Pallottiego jak rozpalić miłość”.

 

Konferencję ubogaciła przygotowana przez Siostrę prezentacja w Power Point. Prelegentka przypomniała na początku słuchaczom, że ożywianie wiary i rozpalanie miłości wśród wierzących było wielkim pragnieniem, ideałem i celem życia św. Pallottiego. Wszystkie jego apostolskie poczynania i inicjatywy były skierowane na ten cel. Na podstawie Pism Pallottiego i własnej refleksji, relatorka ukazała następujące sposoby i drogi ożywiania wiary, i rozpalania miłości, które proponuje sam Pallotti: słuchanie i medytacja Pisma św., wytrwała modlitwa, odmawianie Różańca św., uczestniczenie w cierpieniu Chrystusa ofiarowując swoje własne, propagowanie nauki Kościoła poprzez głoszenie katechez dla wszystkich stanów, praktykowanie dzieł miłosierdzia co do ciała, rozpowszechnianie religijnych książek, rozprowadzanie dewocjonalii i świadectwo własnego życia.

S. Bożena podkreśliła, że wskazówki ukazane przez Pallottiego mogą być dla nas zachętą i inspiracją jak ożywiać wiarę i rozpalać miłość wśród ludzi dzisiejszego świata, szczególnie w dobie wezwań nowej ewangelizacji. Dzisiejszy świat potrzebuje chrześcijan silnych wiarą i żarliwych w miłości ponieważ tylko ci, którzy żyją tym o czym mówią i świadczą o tym czynami pełnymi miłości, są wiarygodni i mogą pociągać innych ludzi do Chrystusa Zbawiciela. Jako naśladowcy Pallottiego jesteśmy zaproszeni do fantazji i kreatywnej miłości, aby rozpalać ją w osobach, które spotkamy na drogach naszego życia.

Categories