Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

SIOSTRY PALLOTYNKI MISJONARKI NA FILLIPINACH

Philippines7

Żar ducha misyjnego naszych sióstr pionierek Indyjskiej Prowincji na nowo rozpalił ogień w sercach sióstr Mary Alangara i Japamali Francis, kiedy postawiły pierwszy krok na nowej misji, na Filipinach w diecezji Bacolod.

Philippines6

Philippines2

Philippines1

Siostry pionierki wyjechały z Indii 25 maja 2016 r., po modlitewnej ceremonii rozesłania w domu Prowincjalnym w Bangalore, w której uczestniczyły licznie nasze siostry. Księża Pallotyni w mieście Bacolod City serdecznie powitali i pomogli w zakwaterowaniu sióstr w pierwszych dniach pobytu tuż po przyjeździe. Jak to zwykle bywa u początku budowania misji, s. Mary i s. Jamapala poszukiwały domu do wynajęcia, aby móc rozpocząć swoją apostolską służbę pośród Filipińczyków.

Ks. Biskup Vincente Navarra, D.D. diecezji Bacolod, pobłogosławił siostrom, zapewniając także o modlitewnym wsparciu w powodzeniu misji. Ks. Biskup zachęcił siostry, aby były świadkami radości dla ludzi i aby zawsze w centrum ich życia był Chrystus.

Philippines4

Philippines3

Philippines5

Siostry misjonarki w pierwszej misyjnej korespondencji piszą: “Rzeczywiście, ta nowa misja, do której przybyłyśmy, nie jest tylko nowym początkiem, ale jest też nowym zobowiązaniem. Jesteśmy na drodze uczenia się nowych rzeczy, dopasowywania się do nowej kultury z odnowioną wiarą. Mijają już prawie trzy miesiące jak tu jesteśmy, w tym nowym świecie i w nowym kraju. Pan Bóg dotyka nas swoją łaską, a my poszukujemy każdego dnia jakby nowego klucza do każdego problemu, światła dla każdej niejasności, uwolnienia z każdej trudności oraz planu na nowe jutro. Ufamy Bogu bardziej, niż czujemy i widzimy i kroczymy z wiarą, nie widząc jeszcze jasno, co przed nami”.

Philippines10

Philippines9

Filipiny są ciekawym krajem, gdzie ludzie są przyjacielscy i podchodzą do nowych osób z respektem. Obecnie, siostry są już zaangażowane w odwiedzanie rodzin, dzieci i chorych. Nasze dzielne misjonarki odwiedzają także różne Zgromadzenia zakonne księży i sióstr szukając jasnego znaku do podjęcia odpowiedniej misji na najbliższą przyszłość. Siostry cenią sobie obecność księży Pallotynów w Bacolod, ich zatroskanie, a zwłaszcza dodawanie siostrom odwagi i przynaglanie do odkrycia właściwej motywacji służby i misji.

Bądźmy zjednoczone w modlitwie razem z naszymi nowymi siostrami misjonarkami na ich drodze, aby były zwiastunkami Bożych dzieł pośród tych, do których Bóg je posłał. Niech Duch Ṡwięty dodaje im odwagi w głoszeniu ewangelicznej Nowiny na filipińskiej ziemi.

Philippines8

 

Siostry chciały wspierać Ojców Pallotynów w ich misji, ale niestety nie przedstawiła się żadna odpowiednia misja, w którą mogłyby się zaangażować. Wróciły więc do Indii po około roku.

Categories