Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

RWANDA/ KONGO II KAPITUŁA REGIONALNA 2014

DSC04742a

My, szesnaście Sióstr Pallotynek Misjonarek, od 16 lutego br. jesteśmy zebrane na II Kapitule Regionalnej Regii Rwanda/ Kongo pw. “Matki Bożej z Kibeho”. Cieszymy się, że są z nami s. Stella Holisz i s. Josephina D’Souza – Radne Generalne z Rzymu, a także s. Bernadeta Turecka, Prowincjalna Provincji Polskiej. Temat Kapituły to: W wierności Chrystusowi ożywiajmy wiarę i rozpalajmy miłość wśród nas i pośród innych.

 

DSC04722a

DSC04757a

DSC04748a

Kapitułę rozpoczęłyśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu. Oficjalnego otwarcia dokonała przewodnicząca Kapituły s. Liberata Niyongira, Wikaria Regionalna, która zastępuje Przełożoną Regionalną – s. Belancile Mukandahiro, nieobecną z powodu ciężkiej choroby. S. Liberata przeczytała wzruszające przesłanie s. Bellancili Mukandahiro, w którym zapewniła nas o swojej modlitwie i dodała nam odwagi. Siostra Generalna Izabela Świerad skierowała do nas umacniające i ożywiające słowa, z szczególną pamięcią w modlitwie do Ducha Świętego za wstawiennictwem Matki Bożej z Kibeho i św. Wincentego Pallotiego, abyśmy były otwarte, odważne, odpowiedzialne i wrażliwe na dary Ducha Świętego. Następnie przesłania skierowali do nas: s. Bernadeta Turecka, Prowincjalna z Polski i Przełożony Regionalny Księży Pallotynów.

DSC04759a

Drugi dzień Kapituły był poświęcony naszemu trwaniu w skupieniu, które prowadził ks. Romuald Uzabumwana, Przełożony Regionalny SAC. W skierowanym do nas słowie pogłębił on i rozwinął temat przewodni Kapituły, a także podzielił się refleksją na temat: jak być świadkiem nadziei w dzisiejszym zmieniającym się świecie? Uczestniczyłyśmy w uroczystej Mszy świętej, odprawionej w Kaplicy Objawień Matki Bożej; popołudniu trwałyśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu.

DSC04744a

Mszą św. w Kaplicy Objawień Matki Bożej rozpoczęłyśmy trzeci dzień obrad. Na sesji roboczej odczytane zostało sprawozdanie Przełożonej Regionalnej s. Belancili. Przedstawione zostały sprawozdania: finansowe, Komisji formacyjnej i Komisji Historycznej. Po każdym raporcie był czas na dyskusję, pytania i wyjaśnienia. Dzień zakończyła wspólna modlitwa wieczorna.

DSC04763a

Categories