Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Rok szkolny 2020/2021 w naszej parafii w Jekaterinburgu

Do zajęć katechetycznych w tym szkolnym roku przystąpiły tylko dzieci, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Jest to spora grupa, około 15 osób, ponieważ w zeszłym roku w związku z pandemią I Komunia św. była odroczona. Po rozpoczęciu zajęć we wrześniu ubiegłego roku dzieci chętnie zaczęły chodzić na spotkania i aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu. Ale trwało to niedługo, bo już od listopada zajęcia trzeba było odwołać. Zajęcia przyjęły formę przygotowania w domu przez rodziców.

IMG 7121

 

Na początku były przeprowadzane rozmowy z rodzicami, był omawiany temat katechezy i później w tygodniu rodzice same prowadzili rozmowy i spotkanie ze swoimi dziećmi. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo nie tylko pobudzało rodziców do odpowiedzialności, ale również przypominało o obowiązku wychowania swoich dzieci w wierze. Ja przygotowywałam konspekt zajęć, który przesyłałam każdej rodzinie do domu. I oczywiście pozostawało pytanie – czy rzeczywiście rodzice zaangażują się w prowadzenie domowej katechezy? Trudno uzyskać odpowiedź. Cieszy jedynie to, że katecheza dociera nie tylko do dzieci, ale także do rodziców.

IMG 7217

Od marca znów rozpoczęły się spotkania z dziećmi w szkole niedzielnej. Dzieci bardzo się ucieszyły, że mogą się ze sobą spotkać, porozmawiać i poznawać Pana Boga. Ja ucieszyłam się z tego, że po rozmowach z dziećmi widać było owoce domowej pracy z rodzicami i naszych wcześniejszych spotkań. Czas lockdownu nie minął na daremnie. Dzieci myślą i pamiętają! I chociaż czasu do I Komunii św. nie zostało zbyt dużo (Pierwsza Komunia jest planowana na Uroczystość Bożego Ciała), to mam nadzieję, że katecheza zaowocuje i będziemy już w tym roku celebrować uroczystą Mszę świętą z dziećmi w wymiarze ich pełnego udziału. Polecam modlitwie Sióstr dzieci, ich rodziców i siebie, żebyśmy przeżyli ten czas spotkań z największą korzyścią dla dzieci.

S.M. Irina Cziczerowa SAC

Categories