Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Rok Pallottiego

369 pentecostillustrator ofpetitesheuresdejeandeberry14thcent

RADUJMY SIĘ W PANU JEGO WIELKIM DAREM!
W DNIU DZISIEJSZYM
W UROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE
*** ROKU PALLOTTIEGO ***

W Roku Łaski wypraszajmy u Boga jubileuszowe dary, których owocem będzie „promieniowanie świętości Boga” w nas. Razem ze św. Wincentym Pallottim, szczególnym orędownikiem sprawy Bożej w świecie i w nas samych – wołajmy do Pana:

Boże, Ojcze miłosierdzia,
zawsze zatroskany o potrzeby swoich synów i córek,
dziękujemy Ci za łaskę tego Roku Jubileuszowego,
którą zechciałeś darować wszystkim nam,
członkom i współpracownikom
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
jako znak Twojej nieskończonej miłości.

 

Spraw, abyśmy przeżywali ten czas w radości,
w duchu wdzięczności, w pokorze i z modlitwą,
aby nasze serca wypełniła Twoja łaska
bogata miłosierdziem i błogosławieństwem.
Pomóż nam naśladować Jezusa Apostoła
na wzór świętego Wincentego Pallottiego,
ożywiając w nas wiarę,
umacniając nas w nadziei,
rozpalając w nas miłość,
aby rozszerzać je na cały świat.
W tym czasie odnowy duchowej i apostolskiej
pragniemy głębiej przeżywać Twoją obecność, Boże.
Niech Twoje Słowo będzie dla nas światłem i drogą,
a Eucharystia pokarmem dla naszego ducha,
abyśmy stawali się coraz bardziej
uczniami i świadkami Chrystusa.
Spraw, niech nasze wspólnoty i nasze rodziny
staną się wieczernikami
otwartymi na przyjęcie darów Ducha Świętego,
wraz z Maryją Królową Apostołów
i z całym Kościołem pielgrzymującym, dla wzrostu Królestwa.
Święty Wincenty Pallotti, prosimy Cię,
pomóż nam żyć w wierności charyzmatowi
i misji nam powierzonej.
Uczyń nas wytrwałymi w dążeniu do świętości.
Wspieraj nas, abyśmy żyli duchem miłosierdzia, miłości braterskiej i komunii,
służąc Kościołowi w dzisiejszym świecie.
Amen.

 

 

Categories